SLU-nyhet

Nyplantering i SHa

Publicerad: 16 oktober 2018

SHa lyfter på hatten och tackar Anders Lundström och Karin Öhman för deras insatser och engagemang i SHa och välkomnar Johanna Lundström och Per-Erik Wikberg, en ekolog och biolog med redan goda kunskaper i Heureka och dess tillämpning.

Johanna Lundström är ekolog med gedigen erfarenhet av Heurekasystemet. Hennes avhandling handlade om hur det utifrån målsättningar för miljö- och naturvård är möjligt att välja skog som ska undantas från skogsbruk. I avhandlingen användes bland annat data från Riksskogstaxeringen, PlanVis för att skriva fram skogens utveckling och optimerande metoder för att söka kostnadseffektiva lösningar. Avhandlingsarbetet utfördes vid Institutionen för ekologi, SLU Uppsala men sedan 2013 är Johanna verksam vid Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå. För närvarande driver Johanna ett projekt om hur blå målklassning av vattendrag kan integreras i den skogliga planeringen. Hon medverkar även med Heureka-analyser i projektet FutureBioEcon, som rör hållbar användning av europeiska skogar för att utveckla en framtida bioekonomi, lett av Tord Snäll vid Artdatabanken SLU Uppsala. Johanna är även kursledare för kursen "PlanVis som beslutsstöd vid skoglig planering" i Jägmästarprogrammet. I SHa ledningsgrupp efterträder Johanna Karin Öhman.

Per-Erik Wikberg har under flera år tillsammans med Anders Lundström arbetat med scenarieanalyser utförda med Heureka RegVis, bland annat de landsomfattande skogliga konsekvensanalyserna SKA 15. Anders var under lång tid nestorn vid SLU i skogliga scenarieanalyser men har lämnat över i samband med sin pensionering. Per-Erik har tagit över Anders roll såväl som analytiker vid Riksskogstaxeringen som platsen i SHa ledningsgrupp. Per-Erik, som är biolog i grunden, har satt sina specifika spår även i själva Heurekasystemet. De inväxningsfunktioner för nya träd i etablerad skog, som används i systemet, är de som Per-Erik utvecklade i sitt avhandlingsarbete. För närvarande arbetar Per-Erik med ett uppdrag från regeringen om analyser av växthusgasbalanser för skog, ett uppdrag som kopplar till Parisöverenskommelsen om åtgärder för att motverka klimatförändringar. Arbetet har inneburit omfattande Heureka-analyser och är ännu inte heller avslutat. 


Kontaktinformation

Johanna Lundström, Forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
johanna.lundstrom@slu.se, 090-7868148

Per-Erik Wikberg, Analytiker
Riksskogstaxeringen/SHa, SLU
Per-Erik.Wikberg@slu.se,
090-786 8303

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se