SLU-nyhet

Seminariet ”Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen”

Publicerad: 23 november 2018

Seminariet ”Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen” arrangerades 20:e november av CFW (Centrum för vilt- och fiskforskning)

Syftet med seminariet var att ge en aktuell bild av var forskningen om RASE (klövviltets betydelse för rekryteringen av lövträd, främst rönn, asp, sälg och ek) står idag. Hur mycket RASE nybildas med och utan betning? Hur ser de långsiktiga effekterna av betning ut? Hur påverkas RASE av markanvändningen?


Kontaktinformation

CFW styrgrupp

Petter Kjellander, professor i viltekologi, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU (ordförande)

Anne-Marie Dalin, professor i reproduktionsbiologi, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH), SLU

Lars Edenius, professor i ekologi, Fakulteten för skogsvetenskap (S), SLU

Joakim Hjelm, stf prefekt Akvatiska resurser, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU

Adress: Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW)
Sveriges lantbruksuniversitet 901 83 Umeå