SLU-nyhet

Stöd till tre forskningsprojekt som kan underlätta planering av vindkraft

Publicerad: 12 november 2018

Energimyndigheten gör en bred satsning på forskning om planering och vindkraft. Totalt får tre projekt dela på tolv miljoner kronor. Projekten ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraften.

Ett av de tre projekt som beviljats stöd leds av Johan Svensson, forskare vid vilt, fisk och miljö, SLU. Projketet "ska med fokus på vindkraft analysera möjligheter att kombinera olika typer av markanvändning. Forskarna ska ta fram kunskapsunderlag och utveckla planeringsförutsättningar och scenarier för hållbar utbyggnad av landbaserad vindkraft i förhållande till andra riksintressen på lokal, regional och nationell skala."


Kontaktinformation

Johan Svensson, forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
johan.svensson@slu.se 090-7868333, 073-0216880