SLU-nyhet

Därför ska vi bry oss om klimattoppmötet

Publicerad: 06 december 2018

30 000 deltagare från 200 länder samlas under två veckors tid i Katowice i Polen för att förhandla om hur man ska gå vidare för att möta klimathotet. Flera representanter från SLU medverkar på FN:s klimattoppmöte. I en artikel i UNT igår berättar Sara Gräslund, enhetschef på SLU Global om varför man ska bry sig om vad som händer på mötet.

– Som utsläppen av växthusgaser ser ut nu kommer dagens skolbarn att få uppleva 4-graders förändring inom sin livstid - och vi vet att redan 2 grader kommer orsaka enorma problem, säger Sara Gräslund i artikeln.

Hon fortsätter berätta att vissa av problemen redan går att se. Ett exempel är sommarens torka.

– Klimatförändringarna skapar stora risker bland annat för matproduktionen. Bara den torka vi hade i somras gjorde att svensk odling gav ca 50 procent mindre skörd. Torka och andra extrema väderhändelser kommer vi få se mer av.

– På mötet i Katowice kommer länderna besluta om reglerna för uppföljning av genomförandet av Parisavtalet och hålla en första dialog om hur det gått med genomförandet hittills.

Sara är noga med att påpeka att även om vissa länder sviktar i sitt genomförande så finns det ett starkt driv.

– Men det viktigaste är inte mötet i sig, utan vad som händer i verkligheten - att länder, städer, företag och andra aktörer kontinuerligt minskar sina utsläpp och anpassar sig för ett förändrat klimat.

Läs hela artikeln i UNT 20181205.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se