SLU-nyhet

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – nytt forskningsprojekt vid SLU Alnarp

Publicerad: 12 december 2018

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning har beviljat tre miljoner kronor till ett projekt om lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan SLU Alnarp, KTH och LRF.

Lantbrukare med djurproduktion kan uppleva olika typer av kritik mot sin verksamhet via media och inspekterande myndigheter. På en annan nivå kan det ske hot, skadegörelser och andra kriminella handlingar riktade mot verksamheten, men också mot företagaren, familjemedlemmar och anställda.

 

Professor Peter Lundqvist vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM, har beviljats tre miljoner kronor för att undersöka området. Forskningsprojektet genomförs i samarbete med professor Vania Ceccato vid Kungliga tekniska högskolan, KTH och Anders Drottja, krisberedskaps- och arbetsmiljöansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

 

 ­­–  Detta är mycket angelägna frågor för Sveriges lantbrukare som upplever allt mer hot, brott och kritik mot sin djurproduktion. Det rapporteras ofta om dessa frågor i media, men det saknas fördjupade kunskaper om konsekvenserna för såväl individer som drabbade företag.  Jag är övertygad om att vårt tvärvetenskapliga angreppssätt i samverkan med LRF och KTH kommer att leda till såväl ökade kunskaper som förslag på konkreta åtgärdsstrategier, säger Peter Lundqvist.

 

I projektet Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion - Lantbruksföretagarnas perspektiv ligger fokus på lantbrukarna. Inte som offer, utan genom att visa hur de hanterar och agerar på den kritik och hot de utsätts för. Konsekvenser för individer och verksamheter, hälsa, sociala och ekonomiska förhållanden kommer att bedömas. Resultatet av forskningen ska omsättas i en handlingsplan med konkreta förslag om vilka åtgärder som behövs för att skapa en bättre livskvalitet för djurproducerande lantbrukare.

 

Kontakt: 

Peter Lundqvist, peter.lundqvist@slu.se tel 070-729 61 15

Vania Ceccato, vania.ceccato@abe.kth.se 08-790 86 25, 073-664 90 70 

Anders Drottja, anders.drottja@lrf.se tel 08-787 50 10, 0771-573 573


Kontaktinformation

Peter Lundqvist, professor
Institution för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
peter.lundqvist@slu.se, 040-41 54 95, 0707-29 61 15