SLU-nyhet

Lärosäten Syd lanserar kontor i Bryssel

Publicerad: 07 december 2018

Lärosätena i Sydsverige, däribland SLU, lanserar idag officiellt sitt gemensamma Brysselkontor genom ett policyseminarium i EU:s huvudstad. På plats är rektorer och vicerektorer från de sex lärosätena samt ett stort antal EU-aktörer. SLU representeras av vicerektor Ylva Hillbur och Karl Jäghagen från Grants Office.

Lärosäten Syd är ett nätverk för Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Lärosätena samarbetar sedan länge för att möta samhällsutmaningar som medför nya krav på högre utbildning och forskning.

Syftet med satsningen på ett Brysselkontor är att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt att öka samarbetet med olika aktörer. Ett övergripande mål är att öka deltagandet i EU:s forskningsprogram.

Vid lanseringen i Bryssel väntas drygt hundra inbjudna gäster från EU-institutionerna samt från universitet och andra forsknings- och innovationsaktörer. Policyseminariet kommer att handla om vikten av samverkan i ett europeiskt perspektiv, både mellan lärosäten och med det omgivande samhället.

Lärosäten Syds Brysselkontor är beläget i samma hus som Skåne European Office och Småland-Blekinge-Halland South Sweden, för att skapa en integrerad sydsvensk representation för regioner såväl som kommuner och lärosäten.

Lärosäten Syds Brysselrepresentant Rickard Eksten har varit på plats sedan september 2018.

– Det finns ett mycket stort intresse bland europeiska partners för våra lärosäten och för vår samverkansmodell, särskilt då vi är de första svenska lärosätena som är representerade på plats i Bryssel, säger Rickard Eksten.

Brysselkontoret ska ge en bättre bevakning av utvecklingen på EU-nivå och aktivt bidra till policydiskussioner med ett sydsvenskt universitetsperspektiv.

– Det finns ett behov av dialog mellan näringsliv, lärosäten och offentlig sektor i Europa. Svaren på frågorna om hur globala utmaningar ska lösas hittas inte i enskilda länder. Det krävs samarbete mellan länder, forskare, innovatörer, företag och politiker. Lärosäten Syds Brysselkontor är ett litet men viktigt bidrag till denna dialog, säger Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet och nuvarande ordförande för Lärosäten Syd.

– Med hjälp av Rickard Eksten hoppas vi kunna stärka SLU:s profil på EU-nivå, säger Karl Jäghagen, som arbetar med forskningsfinansieringsfrågor vid SLU. Ett övergripande mål att öka SLU:s deltagande i EU:s ramprogram.

Kontaktpersoner

Rickard Eksten, Brysselrepresentant & Senior EU Policy Officer
Lärosäten Syd
+32 (0) 470 57 39 12, rickard.eksten@fsi.lu.se
https://larosatensyd.se/

Karl Jäghagen, projektsamordnare
Ledningskansliet, Grants Office
Sveriges lantbruksuniversitet
090-786 84 20, 072-533 88 19, karl.jaghagen@slu.se


Kontaktinformation