SLU-nyhet

Satsning på film och ljud i SLU:s kunskapskalender 2018

Publicerad: 03 december 2018

I dag är det premiär för årets julkalender från SLU. Kalendern fokuserar på miljöfrågor och varje vardag fram till jul, samt på julafton, ges exempel på vad som har gjorts vid SLU under året som gått. I luckorna beskrivs ny kunskap och hur den har tagits fram, men också framtidsvisioner och samverkan med samhället. I år satsas det extra mycket på film och ljud, för att även nå nya målgrupper.

– De som läser facktidskrifter och prenumererar på nyhetsbrev inom olika områden kanske redan känner till mycket av det SLU gör, men vi vill nå nya målgrupper och då vill vi pröva nya kommunikationsformer i andra kanaler, säger Simon Oja på SLU:s kommunikationsavdelning, som har varit redaktör för kalendern. Det är därför vi har skapat en digital julkalender som fokuserar på film, ljud och visuell kommunikation. Vi tror också att de som redan känner till oss kan uppskatta att få en breddad bild av SLU:s verksamhet.

De ämnen som lyfts i kunskapskalendern knyter an till SLU:s tolv miljöanalysprogram och fyra framtidsplattformar, men också till universitetets samarbeten med omvärlden.

– I den första luckan visar vi till exempel hur högteknologiskt det svenska jordbruket har blivit, och vilka miljövinster det kan innebära. Det är kanske inte alla som associerar bönder och traktorer med avancerad smart teknik och precisionsodling, säger Simon Oja.

Till Kunskapskalendern!

Mer information

Simon Oja, kommunikatör
Kommunikationsavdelningen
Sveriges lantbruksuniversitet
090-786 81 95, 072-234 52 91, simon.oja@slu.se

SLU:s miljöanalys

SLU:s framtidsplattformar

Relaterade sidor:


Kontaktinformation