SLU-nyhet

Storskalig produktion av svenska frökryddor – analys av värdekedja

Publicerad: 05 december 2018

En av de bakomliggande orsakerna till projektet var att det finns ett intresse hos många lantbruksföretagare att hitta nischgrödor som kan ge bättre täckningsbidrag, utöka omloppet i växtföljden samt öka den biologiska mångfalden. Projektets syfte var att initiera ett koncept för handel och distribution av svenskproducerade frökryddor.

Projektet bestod dels av en omvärldsanalys kring den internationella kryddmarknaden, dels utfördes intervjuer i den tänkta svenska värdekedjan. Inom projektets ram har sex frökryddor identifierats som lämpliga att odla under svenska förhållanden. Det är vallmo, kummin, brun senap, gul senap, koriander och dill.

Resultaten från intervjuerna visar att det finns ett stort intresse för svenskodlade frökryddor. En lämplig svensk värdekedja skulle kunna kortas och förenklas jämfört med den generella internationella värdekedjan. Störst intresse finns för certifierad, ekologisk och uthålligt producerade kryddor.

En annan slutsats i projektet är att det i dagsläget saknas ett uppsamlingsled som rensar, värmebehandlar, krossar, mal samt förpackar kryddråvaran. Att få till stånd ett uppsamlingsled ses som avgörande för att få igång en svensk kryddodling.

Läs mer om projektet i slutrapporten från Tillväxt Trädgård, Storskalig produktion av svenska frökryddor – analys av värdekedja. Författare och projektledare är Mikael Gilbertsson, RISE och Lotta Nordmark, SLU i Alnarp.


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se