SLU-nyhet

Delegation från University of Rwanda besöker SLU i Uppsala 5-9 mars 2018

Publicerad: 16 februari 2018

En delegation från Rwanda ledd av Dr Laetitia Nyinawamwiza, Principal vid College of Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine (CAVM) på University of Rwanda (UR), besöker SLU i Uppsala 5-9 mars.

Syftet med besöket är att få en översikt från våra UR-kollegor angående deras prioriteringar inom det kommande bilaterala UR-Sverige-programmet som finansieras av Sida samt att diskutera framtida samarbetsmöjligheter.

Vi vill bjuda in SLU-kollegor som är intresserade av samarbete med Rwanda till UR:s besök på SLU. Det finns ett begränsat antal platser tillgängliga på de workshoppar som kommer att äga rum 5-6 mars. Om du är intresserad, kontakta oss på global@slu.se senast den 27 februari 2018.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se