SLU-nyhet

Koordinator för Global Challenges University Alliance sökes

Publicerad: 14 februari 2018

SLU Global söker en en koordinator för Global Challenges University Alliance (GCUA).

GCUA är ett globalt nätverk för Life science universitet med fokus på att stärka dialog och samarbete kring globala utmaningar. Din huvuduppgift blir att i nära samarbete med SLU:s vicerektor för internationella relationer arbeta med GCUA:s organisation och aktiviteter för strategisk utveckling av nätverket. 

Du håller kontakt med universitet i det globala nätverket, följer upp och besvarar frågor från potentiella nya medlemmar, fungerar som sekreterare för GCUA General Assembly och bistår med administrativt och tekniskt stöd till organisatörer av tematiska workshops och doktorandkurser/summer schools inom nätverket. En viktig del i arbetet är att kommunicera GCUA:s arbete via web och andra kanaler.

Känner du någon lämplig person eller är du själv intresserad?
Kolla in annonsen på SLU:s hemsida.

Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se