SLU-nyhet

Nya forskningsresultat för att bedöma hur Östersjön mår

Publicerad: 12 februari 2018

Fisken och näringsvävarna i Östersjön påverkas av en mängd olika faktorer kopplade till såväl mänsklig aktivitet som naturlig miljövariation och samspel mellan arterna. Det är något man måste beakta när man bedömer havsmiljöns tillstånd med hjälp av indikatorer.

Detta visar forskare från institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) i rapporterna "Statusklassning inom MSFD i Östersjön – kustfiskexemplet" och "Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävar". Rapporterna är slutredovisningen från två nyligen avslutade forskningsprojekt, finansierade av Naturvårdsverkets forskningsanslag, och som publicerats på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Forskarna har använt sig av miljöövervakningsdata för fisk, plankton och miljövariabler i Östersjön för att utveckla indikatorer för att bedöma statusen för fisken på kusten och näringsvävarna i utsjön.

Ett viktigt resultat är att det är helt avgörande att ta hänsyn till samspelet mellan arterna, som t ex att rovfisken både äter upp och är beroende av bytesfisken, när man tar fram indikatorer för hur olika delar i näringsväven påverkas av mänskliga aktiviteter. Dessa analyser på indikatorer från Östersjöns utsjö har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecological Indicators.

Resultaten i projekten kommer att används i den svenska rapporteringen inom havsmiljödirektivet och för att följa upp HELCOM's aktionsplan för Östersjön.

Ladda ner rapporterna:
Fyra nya rapporter om Östersjön - länk till HaV:s webbplats >>

Vetenskapliga artiklar:
Om indikatorer för näringsväven i Östersjöns utsjö>>

Om metoden för indikatorer för näringsvävar generellt sett>>

Kontakt:

Jens Olsson, projektledare, Statusklassning inom MSFD i Östersjön – kustfiskexemplet, jens.olsson@slu.se

Anna Gårdmark, Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävar, anna.gardmark@slu.se


Kontaktinformation

Anna Gårdmark, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
anna.gardmark@slu.se, 010-478 41 25

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44