SLU-nyhet

Debattartikel om kvinnors rätt att bruka skog

Publicerad: 27 mars 2018

I en debattartikel publicerad i dagens Nya Wermlands-tidningen, skriver bland annat experter och partners i Agroforestry Network om kvinnors rätt att äga och bruka skog internationellt.

I samband med den internationella skogsdagen nyligen (21 mars), skriver partners och experter i Agroforestry Network om att Sveriges profil för en feministisk utrikespolitik inte matchar vårt engagemang kring internationellt stöd för skogs- och klimatfrågor. På många håll finns diskriminerande lagstiftning som hindrar kvinnors rätt att äga och bruka skog internationellt. På så sätt försvåras många goda initiativ till trädplantering och skogslandskapsrestaurering inom FN:s gröna klimatfond och andra initiativ. Här finns skäl för att arbeta mer för Svenska ståndpunkter inom flera internationella och bilaterala processer och stöd.

Agroforestry Network (AN) är ett initiativ från Vi-skogen som samlar civilsamhälle, experter och företag för att ge en samlad bild av agroforestry och trädplantering för att möta framtida utmaningar kring fattigdomsbekämpning, uthållig matproduktion, miljöfrågor och klimatanpassning. SLU är en av parterna i nätverket och Anders Malmer från SLU Global har undertecknat debattartikeln och är ledamot i AN:s styrgrupp. Många olika SLU-forskare arbetar med olika perspektiv på agroforestry, trädplantering och landskapsrestaurering, bland annat inom SLU Globals tema Restoration of degraded rural landscapes

Länk till Agroforestry network. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: malin.planting@slu.se