SLU-nyhet

Svensk julgransodling kan utvecklas mycket mer

Publicerad: 17 april 2018

Odlingen av julgranar kan utvecklas mycket mer. Det framhåller Martin Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som skrivit landets första doktorsavhandling om julgransproduktion.

I avhandlingen jämförs Sveriges småskaliga produktion med den amerikanska delstaten North Carolinas storskaliga produktion. Där finns en mängd kunskap om produktion och skötsel inklusive handböcker, faktablad, manualer, artiklar och webbplatser om julgransproduktion.

Dessutom finns ett universitetsprogram och utbildad personal som har till uppgift att stödja och hjälpa North Carolinas 1 300 julgransodlare. Detta samarbete mellan myndigheter, forskare och odlare har hjälpt till att forma North Carolinas mycket framgångsrika julgransindustri, där majoriteten av granarna exporteras till andra delstater i USA, med en årlig omsättning motsvarande 100 miljoner dollar (över 800 miljoner kronor).

I Sverige saknas liknande kunskap och stöd.

– Något som förundrar mig är att det inte ens finns underlag och statistik om antalet julgranar som produceras och säljs, antalet odlare, brukad areal eller andelen gran och ädelgran. Varken Jordbruksverket eller Skogsstyrelsen verkar ha någon koll på detta. Det är märkligt att Sverige, som är ett så utpräglat skogsland, inte ens är självförsörjande på julgranar, säger Martin Pettersson.

Han ser stora utvecklingsmöjligheter av flera skäl:

  • Den svenska julgransproduktionen är relativt frisk och fri från de mest aggressiva skadegörarna, såsom Phytophthora (rotröta) i USA eller ädelgranskräftan i Danmark och Norge.
  • Det finns mycket mark tillgänglig som skulle fungera bra att odla på och den är relativt billig i jämförelse med exempelvis Danmark, där odlingen är väl utvecklad.
  • Ökad miljömedvetenhet från svenska konsumenter bör resultera i att man väljer bort importerade plastgranar från Kina som är dåliga för miljön.
  • Ökad vilja att stödja svenskt och närproducerat bör resultera i att man väljer en svensk gran istället för en importerad gran.

– För att bättre utnyttja den svenska julgransproduktionen behöver markägare bli medvetna om dagens stora möjligheter. Nu diskuteras julgranar endast några få veckor före jul, vilket visar det ganska låga engagemanget. För att få till en förändring måste markägare, politiker och andra potentiella intressenter få kännedom om möjligheterna, säger Martin Pettersson.

Han tycker att Sverige bör bli medlem i Europas gemensamma julgransodlarförening (The Christmas Tree Growers Council of Europe, CTGCE) för att få tillgång till den senaste informationen och forskningen, inklusive teknik för att förbättra kvaliteten och effektivisera produktionen.

En hel del talar för att marknaden för ädelgranarna växer. Fördelen är att barren sitter kvar länge, dom har också en djupare blågrön nyans, starka grenar och en behaglig doft. I USA har ädelgranarna nästan helt konkurrerat ut vanlig gran och tall som förr användes i stor skala.

För närvarande produceras inga ädelgransplantor i Sverige utan alla importeras.

– En stor förbättring skulle vara att etablera svenska provenienser och fröplantager för produktion av svenska julgranar (med fokus på ädelgranar). Det skulle öka den svenska julgransindustrins konkurrenskraft och minska beroendet av importerade granplantor, vilket innebär stora risker eftersom sjukdomar lätt kan följa med plantorna.Flera odlare jag talat med efterfrågar provenienser anpassade till svenska klimatförhållanden, säger Martin Pettersson.

– I stora delar av landet är det för kallt för att producera nordmannsgran/kungsgran (Abies nordmanniana), men det finns andra högkvalitativa alternativ, exempelvis klippgran (A. lasiocarpa) och balsamgran (A. balsamea), som skulle fungera bra i norra Sverige. Även Virginiagranen (A. fraseri) som används i North Carolina borde testas i större skala. För att lyfta produktionen behövs samarbete både internationellt och mellan myndigheter, forskare och odlare, som liknar det som finns i North Carolina, säger Martin Pettersson.

Kontakt:

Martin.Pettersson@slu.se tel 070-896 63 34

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15377/


Kontaktinformation