SLU-nyhet

Lotta Berg belönad för sitt arbete för djurvälfärd

Publicerad: 08 maj 2018

Lotta Berg, professor i husdjurens miljö och hälsa vid SLU, var en av fem veterinärer som tilldelades Världsveterinärförbundets (WVA) djurvälfärdspris vid förbundets världskongress i Barcelona den 7 maj. Utmärkelsen avser exemplariskt arbete för djurvälfärdens värnande och främjande.

I sitt pressmeddelande skriver WVA att alla de fem pristagarna är goda exempel på den avgörande roll veterinärer har när det gäller värnande och förbättring av välfärd för alla djur. För Lotta Bergs del betonades också veterinärernas viktiga roll i samhället, genom att forska och genom att förespråka ett starkt djurskydd gentemot politiker, myndigheter, media och allmänheten.

Det var i år andra gången som priserna delades ut, och det gjordes i samarbete med Ceva Santé Animale, som är ett franskt multinationellt djurläkemedelsföretag. De övriga pristagarna var Adroaldo José Zanella (Brasilien), Alice Crook (Kanada), Zhijuan Yin (Kina) och Mactar Seck (Senegal).

I pressmeddelandet från WVA (World Veterinary Association) finns en länk till en film som presenterar Lotta Berg.