SLU-nyhet

Ny avhandling om immunmedierade sjukdomar hos hund

Publicerad: 07 maj 2018

Immunmedierade sjukdomar orsakas av defekter i immunsystemet och är vanliga sjukdomar hos både människor och djur, inklusive hundar. Hundar av rasen Nova Scotia duck tolling retriever (kallade tollare) verkar drabbas i högre utsträckning än många andra raser. En ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet fördjupar kunskapen om immunmedierade sjukdomar hos hund och framför allt hos tollare.

Det har inte tidigare varit känt hur ofta tollare drabbas av immunmedierade sjukdomar. I den första studien i avhandlingen uppskattades därför förekomst av olika sjukdomar (inklusive immunmedierade) hos tollare med hjälp av försäkringsdata från Agria Djurförsäkring. Det visades att just autoimmuna sjukdomar var tre gånger vanligare hos tollare jämfört med andra raser. En form av reumatisk ledvärk (immune-mediated rheumatic disease, IMRD) var cirka 18 gånger vanligare hos tollare. Man fann också att tollare hade en 12 gånger ökad förekomst av en typ av immunmedierad hjärnhinneinflammation (steroid-responsive meningitis-arteritis, SRMA).

Sedan tidigare är det känt att nedärvningsmönstret för reumatisk ledvärk och immunmedierad hjärnhinneinflammation hos tollare är komplext. Det betyder att mutationer i flera gener, troligtvis tillsammans med okända miljöfaktorer, orsakar sjukdom. Avhandlingens andra studie syftade till att identifiera genetiska riskfaktorer för dessa sjukdomar hos tollare. Elva gener som visade association men en eller båda sjukdomarna identifierades. Fynden är intressanta att följa upp för att försöka identifiera de specifika sjukdomsorsakande mutationerna och fastställa hur de kan verka för att orsaka sjukdom.

De sista två studierna i avhandlingen syftade till att hitta nya blodmarkörer för autoimmun sjukdom hos hund. Flera olika metoder användes för att identifiera olika autoantikroppar som är viktiga markörer för autoimmuna sjukdomar. Både tidigare beskriva och nya autoantikroppar hittades. Flera av dessa har potential att i framtiden kunna användas som diagnostiska markörer för systemisk autoimmun sjukdom hos hund.

Disputation

Veterinär Hanna Bremer, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Canine immune-mediated disease – studies of epidemiology, genetics, and autoantibodies" för vinnande av veterinärmedicine doktorsexamen.

  • Tid: torsdagen den 17 maj 2018 klockan 09.15
  • Plats: Audhumbla, VHC, Ultuna, SLU Uppsala
  • Opponent: Professor Brian Catchpole, Royal Veterinary College, United Kingdom

Kontaktinformation

Hanna Bremer
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-672957
E-post: hanna.bremer@slu.se