SLU-nyhet

Skogsbruk och svampar - en försummad relation

Publicerad: 31 maj 2018

Vilka konsekvenserna skogsbruket har på svampsamhällen diskuteras sällan i den allmänna debatten, men nya resultat tyder på att kalhuggning har långsiktiga effekter på viktiga svampgrupper. Störning av svampbalansen kan till och med leda till näringsbrist och minskad trädtillväxt. SNS Nordic Forest Research rapporterar om en konferens i Uppsala om det här ämnet arrangerad av Karina Clemmensen från institutionen för skogsmykologi och växtpatologi på SLU.

Karina vill öka medvetenheten om svampars viktiga roll i skogsekosystemet. Hon tycker att svampsamhället vanligtvis försummas i diskussionerna om hållbar skogsförvaltning.

- Två inbjudna gäster gav sina synpunkter på skogsekologi och skogsbruksforskning, och det var tydligt att man inte tar hänsyn till svampar i allmänna skogsforsknings- och förvaltningsplaner. Vi diskuterade hur medvetenheten om svampar kan ökas. En idé var att genomföra mer tvärvetenskaplig forskning för att uppmuntra konvergens mellan vetenskapliga frågeställningar och skogsbruk. Vi måste också bli berätta på att berätta våra historier för allmänheten och skogssektorn. Forskningsresultat måste göras mer lättillgängligt, i ett sammanhang som engagerar publiken, säger Karina.

Läs hela artikeln i SNS Nordic Forest Research här (på engelska).


Kontaktinformation

karina.clemmensen@slu.se, 018-671874

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se