SLU-nyhet

Köp inte smuggelhundar!

Publicerad: 28 juni 2018
Katt och hund ligger och sover tillsammans. Foto.

Kampanj! Varje år förs hundar in olagligt och många far illa under transporten. Risken för sjukdomar som kan drabba både valpen och dig själv är stor.

Samverkansgruppen för hundvälfärd står bakom kampanjen för att få stopp på den illegala införseln av hundar. I gruppen ingår representanter från Statens jordbruksverk, länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska veterinärförbundet, Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Vetabolaget och Svenska Kennelklubben.

Se filmen här!


Kontaktinformation

Kvalificerad handläggare
DVM Elina Åsbjer
Elina.asbjer@slu.se 
Mobil: 0703-74 61 49