SLU-nyhet

Ny karttjänst gör det lättare att hitta fiskdata i SLU:s databaser

Publicerad: 11 juni 2018

Möjligheten att söka efter och ladda ner data från provfisken i sjöar, vattendrag och längs kusten har kompletterats med en ny karttjänst. Tjänsten gör det enkelt för användaren att göra sökningar utifrån de områden som han eller hon är intresserade av.

Institutionen för akvatiska resurser (SLU-Aqua) är på uppdrag av HaV datavärd för provfisken i sjöar, vattendrag och kustområden. I uppdraget ingår att ta emot dataleveranser från diverse utförare i hela landet samt kvalitetssäkra, lagra och tillgängliggöra data på SLU:s webbplats.

Data lagras i tre olika databaser – NORS (sjöprovfisken), SERS (elprovfisken i vattendrag) och KUL (kustprovfisken). Dessa data är fritt tillgängliga för alla och möjligheten att söka ut och ladda ner data från webbplatsen har funnits i många år.

- Nu har vi kompletterat möjligheten att söka ut data med en karttjänst som gör att det går att söka data från alla tre databaserna samtidigt. Kartfunktionen ger dessutom möjlighet att, med ett polygonverktyg, förfina sökningen till områden som definieras helt av användaren, säger Anders Kinnerbäck, databasansvarig vid SLU Aqua.

Länk till karttjänsten: http://dvfisk.slu.se/ 

Till SLU Aquas databaser >>


Kontaktinformation

Anders Kinnerbäck, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
anders.kinnerback@slu.se, 010-478 42 34