SLU-nyhet

Snytbaggar äter gärna annat än nyplanterade gran- och tallplantor

Publicerad: 04 juni 2018
Närbild på skalbagge med guld mönster och nästan som en liten snabel. Foto.

Snytbaggens gnag dödar i stor omfattning nyplanterade gran- och tallplantor. Men det är inte så att snytbaggar specifikt föredrar plantor, enligt en studie från SLU. De äter minst lika gärna tunn bark på rötter och grenar av större barrträd (där de inte orsakar skada av ekonomisk betydelse). Snytbaggarna har alltså alternativ föda att övergå till ifall vi satsar på att minska plantskadorna genom att göra plantorna mindre smakliga.

De flesta som sett mängder av snytbaggedödade barrträdsplantor tar nog för givet att snytbaggarnas favoritföda är just plantor. Men det är sedan tidigare känt att plantorna på ett hygge vanligtvis inte alls räcker till som födoresurs för snytbaggarna och att dessa till största delen livnär på annat. Framför allt gnager de av barken på barrträdsrötter i marken samt även på fina grenar uppe i barrträdens kronor. Men vilken föda föredrar snytbaggarna? Är det barken på de unga plantorna eller smakar barken på rötter och grenar av äldre träd lika bra?

Annan föda viktig för att minska skador

Detta är intressant att veta bland annat på grund av den forskning som pågår för att göra plantor mindre mottagliga för skador. Detta kan göras med hjälp av genetiskt urval eller genom behandling i plantskolan med växthormonet metyljasmonat som stärker plantornas försvar. Sådana strategier att minska skadorna förutsätter att snytbaggarna har annan föda att välja på som både är lättillgänglig och ungefär lika attraktiv att äta som normala plantor. Planterar man ett helt hygge med något mer resistenta plantor så behöver alltså snytbaggarna ha någon annan attraktiv föda att välja på för att plantskadorna verkligen ska minska.

Snytbaggarna fick välja

I en experimentell studie fick snytbaggar välja mellan att äta på bitar av stam från planta jämfört med likstora bitar av dels rot och dels gren från större träd. Gran och tall jämfördes var för sig. Resultatet visade att snytbaggarna något hellre åt på granrot än på granplanta men i övrigt var det inga signifikanta skillnader i preferens mellan planta, rot och gren inom de två trädslagen. Inte i någon jämförelse visade snytbaggarna alltså någon preferens för plantorna.
Detta resultat visar på goda förutsättningar att minska plantskadorna genom användning av mindre attraktiva eller bättre försvarade plantor. Snytbaggarna kan då i högre utsträckning välja att äta exempelvis rötter som finns tillgängliga i stor mängd i marken.
Se artikeln:
Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. 2018. Does the pine weevil (Hylobius abietis) prefer conifer seedlings over other main food sources? Silva Fennica 52(3): article id 9946 (9 pp.). https://doi.org/10.14214/sf.9946

Kontakt:
Göran Nordlander, Goran.Nordlander@slu.se
Frauke Fedderwitz, Frauke.Fedderwitz@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se