SLU-nyhet

Stora förändringar i fisksamhället i Stockholms södra skärgård

Publicerad: 04 juni 2018

Sedan 1992 följs fisksamhället vid Muskö utanför Nynäshamn genom provfisken. Kustfiskövervakningen visar att stora förändringar har skett under denna tidsperiod. Den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult har ökat kraftigt i förekomst från 2013 till 2017. Torsk ökade från 1992 till 2013, men har därefter minskat igen.

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) påträffades för första gången i provfisket i Muskö 2013 och då fångades en individ. Fångsterna har sedan snabbt ökat från år till år och 2017 var svartmunnad smörbult den vanligaste arten i provfiskefångsten. Totalt fångades över 1800 individer, vilket utgjorde två tredjedelar av den totala provfiskefångsten. Hittills (maj 2018) är Muskö den lokal längst norrut längs den svenska kusten där arten har rapporterats.

- Svartmunnad smörbult har ökat förvånansvärt snabbt, och den har etablerat sig i provfiskeområdet norr om Nynäshamn. Den kan ha spridit sig naturligt söderifrån längs den svenska kusten, men mest sannolikt är att den har transporterats med fartygernas barlastvatten. I närområdet finns flera hamnar där passagerarfärjor och lastfartyg som trafikerar bland annat till Gotland, Polen och Lettland anlöper. Den svartmunnade smörbulten är numera vanlig i Polen och i Baltikum, och med hög sannolikhet kom den ursprungligen till Östersjön via fartygs barlastvatten, säger Noora Mustamäki, forskningsassistent på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Provfisket i Muskö har utförts varje höst sedan 1992, och genomförs av kustlaboratoriet vid SLU Aqua. Den mest talrika arten har genom åren varit skrubbskädda. Abborre, strömming, torsk, mört och hornsimpa är andra vanliga arter i fångsten. Utöver smörbult så har även fångsterna av hornsimpa och sik ökat i Muskö, medan tånglake, strömming och abborre har minskat. Fångsten av torsk ökade mellan 1992 till 2013, men har därefter återigen minskat.

- Våra resultat visar att en stor förändring har skett i fisksamhället från 1992 till idag. Tack vare tidsserierna som samlas in med standardiserad metodik i våra provfisken, kan man både följa utvecklingen av fisksamhället och snabbt upptäcka när nya arter etablerar sig.

Provfisket med nätlänkar i Muskö ingår i den svenska övervakningen av kustfisk. Kustfiskövervakningen finansieras övergripande av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). I vissa områden delas kostnaden mellan HaV och länsstyrelsen.


Kontaktinformation

Noora Mustamäki, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
noora.mustamaki@slu.se, 010-478 41 79

Susanne Tärnlund, forskningsassistent, Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU, susanne.tarnlund@slu.se , 010- 478 41 51

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se