SLU-nyhet

SLU-forskare får stort europeiskt forskningsbidrag

Publicerad: 21 augusti 2018

Charles Melnyk, forskare i växtbiologi vid SLU, har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat Starting Grant från det Europeiska forskningsrådet (ERC). Under de närmaste fem åren kommer Charles Melnyk att erhålla 1,5 miljoner euro från ERC för att utveckla sitt projekt GRASP, som syftar till att kartlägga den molekylära grunden för framgångsrik ympning av växter.

ERC (https://erc.europa.eu/) är Europas främsta anslagsgivare för excellent forskning, och har sedan 2007 finansierat Europas mest lovande forskare. Av årets totalt 3 170 sökande, tilldelades 403 unga forskare ett ERC Starting Grant, varav 17 är verksamma vid svenska universitet. Grundidén bakom ERC:s generösa forskningsbidrag är att ge forskarna möjlighet att bygga upp en forskargrupp, bedriva excellent forskning och etablera sig som forskningsledare i Europa. Det här är andra gången som en forskare vid SLU blir beviljad medel från ERC.

Charles Melnyk är anställd som biträdande universitetslektor och Wallenberg Academy Fellow vid Institutionen för växtbiologi, Uppsala BioCenter (SLU). Efter uppväxten i Kanada har han arbetat vid Universitetet i Cambridge, England, innan han kom till SLU 2017. Under hela sin karriär har Charles varit en pionjär inom sitt forskningsfält, i vilket han både har utvecklat vetenskapliga metoder och svarat på viktiga frågor om hur växternas vävnader påverkas vid skärning och sammanfogning, den process som i dagligt tal kallas ympning.

– Med hjälp av finansieringen från ERC ska jag undersöka de biologiska mekanismer som avgör om ett ympningsförsök lyckas eller inte, berättar Charles Melnyk. Det här är en fantastisk möjlighet för oss att öka förståelsen av vad som händer på molekylär nivå när två växter sammanfogas, och sedan använda den kunskapen till att förfina dagens ympningteknik och utöka antalet arter som kan ympas. Eftersom ympning är en viktig metod för att göra växter motståndskraftiga mot sjukdomar och stress, är framsteg inom ympningsforskningen enormt viktiga för dagens jord- och skogsbruk, särskilt med tanke på den växande befolkningen och klimatförändringarna.


Kontaktinformation