SLU-nyhet

Ekologiskt jordbruk kan klara torkan bättre

Publicerad: 17 augusti 2018

"Jordar med hög mullhalt håller vatten bättre och ekologiska gårdar har i genomsnitt högre mullhalter" Det säger EPOK:s Maria Wivstad som pratat om sommarens torka och ekoproduktion i Sveriges Radio.

Det är två faktorer som leder till att mullhalterna genomsnittligt är högre på ekologiska gårdar jämfört med konventionella. Den ena faktorn är att man på ekogårdar har mer fleråriga grödor med djupa rötter i vallarna, till exempel klöver. Den andra faktorn är att man använder organisk gödsel i högre utsträckning än man gör inom konventionellt lantbruk som ju också använder konstgödsel.

Läs och lyssna på P4 Jönköpings webbplats >

Maria medverkade också i P4 Upplands eftermiddagsprogram >