SLU-nyhet

i-Tree Sverige – en kartläggning av träds samhällsnytta

Publicerad: 14 augusti 2018

Vad bidrar träden i våra städer med när det kommer till ren nytta? Kan samhället tjäna pengar på träd? i-Tree Sverige är ett projekt som kommer att hjälpa en rad svenska kommuner och företag med att besvara just dessa frågor.

 I projektet genomförs en kartläggning av flertalet trädbestånd runt om i svenska städer med ändamål att till exempel ta reda på hur många kubikmeter vatten träden kan ta hand om när det regnar och på sätt minska belastningen på våra VA-system. Även hur stor mängd luftföroreningar som kan minskas med hjälp av trädens inverkan kommer att kartläggas – något som påverkar allas hälsa.

i-Tree Sverige är ett projekt som grundas på ett brett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ett flertal svenska kommuner, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och arboristföretag. Sedan programvaran i-Tree släpptes i USA för tolv år sedan har städer runt om i världen använt verktyget för att få en kvantitativ uppfattning av de ekosystemtjänster som träd erbjuder; en europeisk version av i-Tree Eco beräknas släppas under 2018.

För de medverkande i i-Tree Sverige kommer beräkningarna kunna ge en summering över hur mycket städernas trädbestånd binder koldioxid eller hur många kubikmeter regnvatten trädens kronor tar om hand. Projektet ska ge de medverkande en möjlighet att sätta sig in i programvaran som beräkningsverktyg och därmed kunna synliggöra de urbana trädens ekosystemtjänster som en ekologisk och ekonomisk resurs. Samtidigt ska projektet analysera samtliga resultat utifrån ett kritiskt forskningsperspektiv. Problemställningar som är aktuella är exempelvis vilka skadedjur och sjukdomsangrepp som är och kan bli aktuella på nordiska trädbestånd samt trädens roll i dagvattenhanteringen. Förtätningspolitiken i Sverige innebär också att träd kan försvinna till förmån för byggnader och annan grå infrastruktur. Genom att peka på trädens kapacitet till ekonomiska och ekologiska nyttor hoppas även projektet kunna tydligare visa på varför planering, gestaltning och förvaltning bör ske i samspel mellan byggnad och utemiljö där välmående, väletablerade träd ska värnas om.

i-Tree Sverige är också kopplat till ett forskningssamarbete mellan SLU, Norskt Institut för Naturforskning och Naturresursinstitutet i Finland. Samarbetet mellan samtliga universitet, forskningsinstitut och den svenska branschen ger projektet en kvalitetssäkring som behövs för att lyfta fram en praktikrelaterad problematik. Med start i april i år för både nyinventeringar och kompletterande inventeringar av träd runt om i Sverige kommer projektet att bidra till en unik sammanställning av Sveriges urbana trädbestånd och dess ekosystemtjänster.

Partner i i-Tree Sverige

 • Arbor konsult, Stockholm
 • Borlänge Energi, Borlänge kommun
 • Borås kommun
 • Bostads AB Poseidon, Göteborg
 • Eskilstuna kommun
 • Familjebostäder, Göteborg
 • FSK, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
 • Göteborgs stad
 • Halmstad kommun
 • Hässleholm kommun
 • Kristianstad kommun
 • Luleå kommun
 • Malmö stad
 • Movium partnerskap
 • Naturresursinstitutet, Finland
 • Norkst Institut för naturforskning
 • Skövde kommun
 • Stockholmshem
 • Trafikkontoret Stockholm stad
 • Trädföreningen
 • Trädliv AB, Bagarmossen
 • Umeå kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala kyrkogårdsförvaltning
 • Ystads kommun

 

För mer information:

Johanna Deak-Sjöman, SLU johanna.deak.sjoman@slu.se , tel 070-696 95 05, 040-41 51 27 


Kontaktinformation