SLU-nyhet

Sveriges nya forskningsfartyg Svea sjösatt

Publicerad: 08 augusti 2018

Nyligen sjösattes Sveriges och SLU:s nya forskningsfartyg Svea och lades till vid kajen i Armonvarvet i Vigo i nordvästra Spanien. Nu återstår flera månaders arbete vid kaj innan skeppsbygget är helt klart. Så här långt följs tidsplanen och överlämningen av Svea till SLU beräknas ske i maj 2019.

Fram till sjösättningen har det nya forskningsfartyget, som kommer att bli Sveriges största, byggts i en hall. Att bygga under tak har flera fördelar, inte minst med tanke på att Vigo är en av Spaniens mest regnrika städer. Men nu är fartyget så stort att det behövs mer utrymme.

– Det är alltid spännande när ett fartyg ska sjösättas, säger Åke Dagnevik, chefsförhandlare med omfattande erfarenhet av fartygsbyggen. När Svea väl låg vid kaj på kvällen var det många som var både glada och lättade.

Nu fortsätter bygget av Svea vid kaj. Det handlar om att allt från stora partikelfilter, laboratorier och kranar till servrar, kabeldragning och inredning ska komma på plats.

– Nu i början av augusti kommer styrhytten att lyftas ombord och sättas på plats, berättar Anders Englund från konsultföretaget Saltech, projektledare för bygget av Svea. Då kommer fartyget att se ut som det ska utifrån. En hel del arbete återstår men som arbetet har gått hittills är jag trygg med att vi kommer att kunna följa tidplanen även framöver.

Representanter för Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Sjöfartsverket och arkitektkontoret Spridd fanns också på plats vid sjösättningen. Sjöfartsverket kommer att ansvara för fartygets besättning och drift, SMHI kommer – precis som SLU – att använda Svea för miljöanalys, Havs- och vattenmyndigheten är den ansvariga myndigheten för havsmiljöanalys i Sverige och Spridd har arbetat med inredningen av fartyget som kommer att vara arbetsplats för nästan 30 expeditionsdeltagare och besättningsmän.

Det slutgiltiga leveransdatumet har flyttats fram drygt två veckor då en omfattande tilläggsbeställning har gjorts för att stärka säkerheten mot intrång. Det är ett avancerat skalskydd som ska på plats för att leva upp till höga krav på säker datahantering.

Innan Svea överlämnas till SLU i den kommande hemmahamnen Lysekil i början av maj 2019 ska det färdiga fartyget testas utförligt. Bland annat kommer ljudmätningar att utföras i Norge.

Kontaktpersoner:

Anders Englund, projektledare, anders.englund@saltech.se, +46 (0)8-735 85 35

Åke Dagnevik, chefsförhandlare, ake.dagnevik@slu.se, +46 (0)702-09 44 04

Lasse Thorell, chef för SLU:s fartygsenhet, lasse.thorell@slu.se, +46 (0)18-67 15 07

Johan C Thorburn, kommunikatör, johan.thorburn@slu.se, +46 (0)18-67 21 93

Fakta:

Bilder och film från sjösättningen finns tillgängligt på https://www.slu.se/forskningsfartyg

R/V Svea kommer att bli Sveriges största och modernaste forskningsfartyg. Fartyget kommer att bli 69,5 meter långt, 15,8  meter brett och ha en dödvikt på 3 420 ton i avgångskondition.

Förutom att vara extremt tystgående kommer Svea bland annat att ha två sänkkölar för ekolod, sidopropellrar för att kunna hålla en exakt position, strömmätare och en så kallad ferrybox, som kontinuerligt mäter bland annat vattentemperatur och salthalt, samt specialdesignade laboratorier för fiskhantering, vattenanalyser och datahantering.


Kontaktinformation

Lars Thorell, chefscontroller
Planeringsavdelningen, SLU
lasse.thorell@slu.se
, 018-67 15 07, 070-557 15 07

Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se