SLU-nyhet

Ny operationsmetod möjliggör mindre öppning i bröstkorgen

Publicerad: 21 augusti 2018

Ett pågående forskningssamarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Nihon University, Japan, har visat mycket gynnsamma resultat för en ny metod för thoraxoperationer på hund. Resultaten ska närmast presenteras på Kirurgveckan i Helsingborg 20-24 augusti, Sveriges största konferens för kirurger.

I forskningsprojektet testas ett självlåsande kirurgiskt implantat i thorax, bröstkorgen, på hund för förslutning av lungvävnad när en av lungans delar avlägsnas. Implantatet LigaTie har utvecklats på SLU i samverkan med medicinteknisk industri och är tillverkat i ett resorberbart material, vilket innebär att det löses upp och försvinner efter att det fullgjort sin uppgift.

– På katter och små hundar finns det inte tillräckligt med plats för att använda traditionella metoder, kirurgiska häftapparater, så kallade staplers. Man tvingas göra en mycket stor öppning vilket är väldigt smärtsamt för djuret, säger universitetslektorn och veterinären Odd Höglund vid SLU som är implantatets innovatör.

– Med den nya metoden kan lungvävnad förslutas även genom en mycket liten öppning i thorax. Om vi jämför med människa är tekniken intressant ur en annan synvinkel. Där är det vanligt med långvarigt luftläckage efter förslutning av perifer lungvävnad; alternativa metoder är därför av intresse, säger Odd Höglund.

Forskargruppen på Nihon University är den som kommit längst i de kliniska testerna av implantatet i thorax på hund.

CV-sida Odd Höglund: https://www.slu.se/cv/odd-hoglund/

Video från tidigare publicerad studie från Brasilien, Guedes et al 2018:

http://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/1553350617751293

Kontakt: Odd Höglund, SLU, odd.hoglund@slu.se , tel 018-6713 28, 070-329 89 50  


Kontaktinformation