SLU-nyhet

Hummerpremiär: rapportera märkt och amerikansk hummer till SLU!

Publicerad: 21 september 2018

På måndag 24 september är det premiär för årets hummerfiske. Även i år gäller striktare fiskeregler som ska ge det svaga hummerbeståndet en chans att återhämta sig. Fiskereglernas effekt utvärderas bland annat med ett provfiske utanför Lysekil där fångade humrar märks och släpps tillbaka. Det är viktigt att alla som fångar en märkt hummer rapportera in fångsten till SLU. Också fångster av amerikansk eller sjuk hummer ska inrapporteras.

- Beståndet av hummer är svagt och de hårdare regler som infördes förra året kan förhoppningsvis ge hummern möjlighet att öka både i antal och storlek. Men åtgärderna måste förstås utvärderas och för att kunna göra det behöver vi få in data från journalförande fiskare samt om hummer som återfångas, säger Andreas Wikström, vid institutionen för akvatisk resurser på SLU (SLU Aqua)

Havsfiskelaboratoriet vid SLU Aqua i Lysekil har de senaste två åren provfiskat och märkt hummer i det fiskefria området Kåvra utanför Brofjorden i Bohuslän, samt i två närliggande referensområden: Stora Kornö och Långö. Detta görs för att utvärdera långtidseffekter av fredningen, men insamlad data bidrar också till att bedöma om regeländringarna leder till en återhämtning av hummerbeståndet.

Under 2017 och 2018 har 230 respektive 300 humrar märkts med individuella nummer; så kallade Floy Anchor Tags. Från 2017 års hummerfiske kom det in rapporter om 16 märkta humrar varav några fångades flera gånger.

- Vi hoppas förstås på ännu fler återfångster i år när det finns fler märkta humrar i Lysekilsvattnen. Återfångad hummer kommer att ge oss värdefull kunskap som kan bidra till en bättre förvaltning så det är viktigt att alla märkta humrar som fångas inrapporteras till oss, säger Andreas Wikström.

Även fångster av amerikanska hummer ska rapporteras in till Havsfiskelaboratoriet. Den amerikanska hummern är en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. Den kan konkurrera med inhemsk europeisk hummer om boplatser och föda och även bära på sjukdomar och parasiter som är dödliga för europeisk hummer. Det första fyndet av amerikansk hummer i svenska vatten gjordes 2008, sedan dessa 38 amerikanska humrar inrapporterats mellan Marstrand och Smögen.

- Den amerikanska hummern har ännu inte etablerat sig i våra vatten, och det är viktigt att vi förhindrar vidare spridning. Fångar man en hummer som man misstänker är amerikansk så ska man ringa direkt från båten till oss, säger Mats Ulmestrand, vid SLU Aqua.

Havsfiskelaboratoriet betalar ut en belöning på 500–1000 kr för humrar som misstänks vara amerikanska. Belöning delas även ut för humrar (både europeiska och amerikanska) som misstänks vara sjuka ex om de har många mörka och mjuka fläckar på skalet. 

Fångat en märkt hummer?

Kontakta Havsfiskelaboratoriet vid SLU Aqua via e-post till Andreas Wikström (andreas.wikstrom@slu.se) alternativt Håkan Wennhage (hakan.wennhage@slu.se).

Ange:

  • Information om var hummern fångats (område eller koordinater)
  • Datum när hummern fångades
  • Märkningsnummer
  • Hummerns storlek (Storlek mäts från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd).


OBS! om du fångar en märkt hummer som inte är lovlig det vill säga hummern har ett minimimått (carapaxlängd) som understiger 90 mm, eller en hummer med yttre rom, så skall dessa individer återutsättas omedelbart efter att märkets nummer noterats.

Fångat en amerikansk hummer eller en sjuk hummer?

Kontakta Havfiskelaboratoriet vid SLU Aqua, Mats Ulmestrand 010-47 840 48, 076-840 77 97 

Så här känner du igen en amerikansk hummer >>

Hummerfiske – regler för 2018

Reglerna från HaV (Havs- och vattenmyndigheten) för fiske efter hummer fokuserar på att begränsa fritidsfisket, eftersom detta fiske är både redskapsmässigt och fångsmässigt dominerande. Även det yrkesmässiga fisket regleras.
Läs mer om reglerna för hummerfiske på HaV:s webbplats >>  


Kontaktinformation

Andreas Wikström, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
andreas.wikstrom@slu.se, 010-478 40 19