SLU-nyhet

Matproduktion i städer och prisutdelning i Sveriges största innovationstävling

Publicerad: 17 september 2018

Städernas matförsörjning är en stor och problematisk fråga. Matförsörjningens ekologiska fotavtryck är stort och en möjlighet för att minska det är att öka produktionen av mat i eller i direkt anslutning till städerna.

SLU Alnarp tillsammans med Malmö stad, Climate-KIC och restvärmekonsortiet SSEC arrangerar en heldagskonferens på Studio i Malmö den 19/9 om Mat och städer.

Konferensen kommer att handla om huruvida det är möjligt att åstadkomma en matproduktion av betydelse i städer. Erfarenheter och idéer från olika städer kommer att presenteras tillsammans med erfarenheter och synpunkter från företag, organisationer, myndigheter och forskningen.

Konferensen avslutas med att de slutliga förslagen i den Vinnova-finansierade innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat presenteras och prissumman 1 Mkr delas ut.

Representanter från media hälsas välkomna att delta under konferensen och prisutdelningen.

Program 19 september

9-9.30 Registrering och kaffe

9.30-10.00 Keynote från Sustainable Food Cities, England

10.00-12.30 Idéer och erfarenheter för ökad matproduktion i städerna Malmö, Lund, Bjuv, Växjö, Härnösand

12.30-13.30 Lunchmingel

13.30-16.00 Så arbetar vi inom myndigheter, företag och forskningen för att öka matproduktion i städerna; Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Eon, Ica, Kajodlingen, Pekkas naturodlingar, SLU

16.00-16.30 Maten som del av en allt mer cirkulär urban ekonomi, professor Björn Frostell, Ecoloop

16.30 Presentation av förslagen i innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat.

17.00-17.15 Prisutdelning

17.15-18.00 Mingel och förfriskningar


Kontaktinformation

Kontakt: Bengt Persson, SLUs projektledare för innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat.

E-post: Bengt.Persson@slu.se, tel 070-8117303.