SLU-nyhet

Normkritik nödvändig för skogen

Publicerad: 12 september 2018

SLU är medarrangör till en nationell skoglig jämställdhetskonferens i Umeå som ska syna den skogliga normen och göra sektorn mer inkluderande och jämställd.

– Det behövs en konferens om normkritik i skogen, det visar inte minst erfarenheterna av det rundabordssamtal om jämställdhet som landsbygdsministern bjöd in till i våras. Där gavs flera exempel på hur kvinnor utsätts för en sexistisk jargong och på olika sätt ifrågasätts, både inom de skogliga utbildningarna och på jobb, säger Helena Busk, kansliråd på Näringsdepartementet.

Inom samarbetet Skogslänet Västerbotten har Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen, SLU och flera av länets företag under flera år arbetat för att förändra strukturer och föreställningar som begränsar kvinnor och män att aktivt bruka, äga, vistas i och arbeta i skog. Därför är de med och arrangerar en konferens med rubriken "Från #metoo till handling" som hålls på Nolia i Umeå 23 oktober i just detta ämne.

– SLU har historiskt sett bidragit till att skapa dessa strukturer och föreställningar, men vi bedriver sedan ett par år tillbaka ett aktivt arbete för att motverka detta, säger Ann Dolling, vicedekan med ansvar för likavillkorsfrågor vid skogsfakulteten.

Konferensen fokuserar på att ge verktyg för att kunna arbeta vidare med att göra skogssektorn mer inkluderande för alla. Därför får alla deltagare med sig skriven dokumentation men får också delta i en workshop med Melinda From.

Medverkar gör också bland andra IKEA, men också föreläsare som Tomas Gunnarson, mer känd som Genusfotografen. Det bjuds också på goda exempel från SLU, Swedlist och Indexator.

– Det är tydligt att det finns attityder som motverkar att kvinnor träder fram och tar plats inom skogsnäringen. Skogsnäringen måste öka takten i jämställdhetsarbetet! Vi har inte råd att ha en så snäv norm att kvinnor inte trivs på skogliga arbetsplatser. Sedan ska det bli intressant att ta del av forskning och inspireras av intressanta föreläsare som är med på konferensen, säger Helena Busk, kansliråd på Näringsdepartementet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ann Dolling, Forskare
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
ann.dolling@slu.se, +46706997452