SLU-nyhet

Toppmodernt Götala invigt

Publicerad: 27 september 2018

Onsdagen den 26 september 2018 blev en mycket betydelsefull dag för SLU i Skara då den nya och toppmoderna ladugården vid Götala invigdes av prins Carl Philip. SLU:s forskning vid Götala är inriktad på nöt- och lammköttsproduktion vilken blir allt betydelsefullare.

På Götala forskningscentrum utvecklas metoder för hållbar produktion av nöt- och lammkött . Den nya ladugården innehåller avancerad utrustning för att kunna genomföra modern forskning. Här registreras djurets individuella foderkonsumtion, vattenintag och vikt som sen ligger till grund för olika efterfrågade forskningsprojekt. 

Nästan 200 inbjudna personer var med på invigningen. Det var representanter från näringslivet, kommunen och Västra Götalandsregionen. Prins Carl Philip som själv är lantmästare och utbildad vid SLU avtäckte mässingsplattan som ska sättas upp på en lämplig plats i ladugården.

SLU i Skara har ett nära och mycket betydelsfullt samarbete med näringsliv och organisationer, där samarbetet med VGR – Västra Götalandsregionen – har varit av yttersta vikt. Med den nya ladugården understryks långsiktigheten i SLU:s som stark aktör i regionen.

Till invigningen hörde givetvis en rundvandring både i ladugården som utomhus för att se de vidsträckta naturbetesmarkerna. Foto: Mikael Ljungström.
Peter Högberg är rektor vid SLU. Foto: Mikael Ljungström.
Kristin Dahlborn är dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Det är bland annat den fakultetens institution – husdjurens miljö och hälsa – som bedriver forskningen vid Götala. Foto: Mikael Ljungström.
Prins Carl Philip invigningstalar med Margareta Stigson något i bakgrunden. Margareta är platschef för SLU i Skara. Foto: Mikael Ljungström.
Avtäckningen av mässingsplattan som ska sättas upp i ladugården som ett minne av dagen. Efter detta spelades en trumpetfanfar för att stilfullt men kraftfullt avsluta själva invigningsceremonin. Foto: Mikael Ljungström.
Liksom ett kalas utan kras inte är något riktigt kalas är en invigning utan lite blåst och regn ingen riktig invigning. Det blåste rätt rejält på Västgötaslätten under invigningen. Här beskådar sällskapet en del av den forskningsinfrastruktur som finns på Götala sedan tidigare men som nu alltså har fått ett viktigt tillskott i och med den nya ladugården. Foto: Mikael Ljungström.

Kontaktinformation