SLU-nyhet

Utsläpp av växthusgaser från sibiriska floder i topp när permafrosten tinar

Publicerad: 04 september 2018

Permafrostjordar lagrar stora mängder fruset kol och spelar en viktig roll för att reglera klimatet på jorden. I en studie publicerad i tidskriften Nature Geoscience visar ett internationellt forskarteam där SLU ingår, att utsläppen av växthusgaser från vattendrag stiger i områden där den sibiriska permafrosten tinar.

När permafrosten tinar kan tidigare fruset kol hamna i bäckar och floder där det processas och släpps ut som växthusgaser från vattenytan, direkt ut i atmosfären. Att kvantifiera utsläppen av växthusgaser från vattendrag är särskilt viktigt i västra Sibirien, ett område där permafrosten innehåller stora mängder kol och där också ett av de största avrinningsområdena till Arktiska oceanen finns, floden Ob'.

Forskarna, bland annat Hjalmar Laudon, SLU, kan nu visa att vattendragens utsläpp av växthusgaser når en topp i de områden där den västsibiriska permafrosten aktivt bryts ned, medan utsläppen minskar där klimatet är kallare och permafrosten ännu inte börjat tina. Forskarteamet har också funnit att utsläppen av växthusgaser från floderna överstiger mängden kol som vattendragen för med sig till Arktiska oceanen.

Att mäta utsläppen av växthusgaser från vattendrag i permafrostområden i allmänhet och i västra Sibirien i synnerhet är viktigt, eftersom det ökar förståelsen av vilken roll sådana områden har i den globala kolcykeln och ökar möjligheterna att förutspå effekterna av ett förändrat klimat i Arktis.

De storskaliga förändringar som sker i Arktis till följd av uppvärmningen påverkar starkt klimatsystemet och har långtgående konsekvenser för resten av världen.

Originalartikel:

S. Serikova, O.S. Pokrovsky, P. Ala-Aho, V. Kazantsev, S.N. Kirpotin, S.G. Kopysov, I.V. Krickov, H. Laudon, R.M.Manasypov, L.S. Shirokova, C. Soulsby, D. Tetzlaff and J. Karlsson, High riverine CO2 emissions at the permafrost boundary of Western Siberia, Nature Geoscience, DOI[СС1] 10.1038/s41561-018-0218-1.


Kontaktinformation

Hjalmar Laudon, Professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
hjalmar.laudon@slu.se, +46907868584, +46705606625