SLU-nyhet

Workshop för provtagare

Publicerad: 28 september 2018
P1120110.JPG

Som ett led i strävan efter så goda och korrekta miljödata som möjligt arrangerade institutionen för vatten och miljö i slutet av september en workshop för provtagare. Närmare 50 provtagare som jobbar åt institutionen inom både nationell och regional miljöövervakning deltog.

Om ett prov provtagits på fel sätt, kommer analysresultaten bli felaktiga – hur noggrant man än mäter på laboratoriet! En av de viktigaste faktorerna i kedjan till korrekta analysresultat är därför att provtagningen utförs på ett korrekt sätt av utbildad och kompetent provtagningspersonal och med utrustning av hög kvalitet. Som ett led i strävan efter så goda och korrekta miljödata som möjligt arrangerade därför institutionen för vatten och miljö i slutet av september en workshop för provtagare.

Workshopen togs emot mycket positivt av de inbjudna provtagare som jobbar åt institutionen inom både nationell och regional miljöövervakning samt i en del av våra forskningsprojekt. Sammanlagt nästan 50 provtagare deltog och representerade provtagningssidan inom SLU:s miljöövervakningsverksamhet från Lund i söder till Piteå i norr. På workshopen fanns tid för erfarenhetsutbyte och diskussioner fältpersonalen sinsemellan samt med SLU:s mycket erfarna fältpersonal som stod för olika föreläsningar och ledde praktiska demonstrationer av provtagningsutrustningen nere vid Fyrisån.

Sammanfattningsvis var workshopen ett av provtagarna mycket uppskattat tillfälle att lära sig mer om syftet med miljöövervakningen och att kunna se vikten av den egna provtagningsinsatsen kopplat till miljöövervakningens stora helhet. Konkreta förhållningssätt för att undvika kontaminering av prov lärdes ut, utrustning kunde testas och många olika frågor diskuterades. Huvudtanken med workshopen var att ge tillfälle för fördjupande utbildning och erfarenhetsutbyte och på så vis behålla eller kanske till och med höja provtagningskvaliteten i Sveriges nationella och regionala miljöövervakning. Med stor sannolikhet uppnåddes detta mål. Arrangörens önskan är nu att kunna erbjuda en liknande workshop på ett regelbundet sätt, kanske vartannat år.


Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.widen@slu.se