SLU-nyhet

Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändras?

Publicerad: 11 januari 2019

I en artikel i tidskriften Nature Climate Change fördes för några år sedan fram möjligheten att kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning är de värden som är mest sårbara när klimatet förändras.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet har i en studie som just publicerats i tidskriften PLOS ONE2 testat denna möjlighet bland fastighetsägare i Höganäs kommun.

I artikeln presenteras en ny metod för att frambringa respondenters värderingar. Verktyget för värdering är det första som följer FN:s kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänsters (IPBES) rekommendation att skilja mål (äkta värden) från medel.

Artikeln i PLOS ONE visar att respondenterna värdesätter kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning men att de inte har sämre beredskap än de respondenter som värdesätter annat högre, att vidta åtgärder att skydda dessa värden.

De platser som representerar kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning är inte heller de värden som är mest hotade av översvämning från ett stigande hav enligt den datormodell som använts.

I artikeln i PLOS ONE konkluderar författarna att det inte stämmer att kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning är de värden som är mest sårbara på grund av klimatförändringar, i alla fall inte bland fastighetsägare i Höganäs kommun.

Studien genomfördes i samarbete mellan projekten "Inför hotet om stigande havsnivåer – planering och design av ett föränderligt landskap" som bekostats av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, "Vetenskap och beprövad erfarenhet" som bekostas av Riksbankens Jubileumsfond samt "Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability".

Referenser

1. Adger W N, Barnett J, Brown K, Marshall N, O’Brien K. (2013) Cultural dimensions of climate change impacts and adaptation. Nat. Climate Change, 3:112e.

2. Blennow K, Persson E, Persson J, (2019) Are values related to culture, identity, community cohesion and sense of place the values most vulnerable to climate change? PLOS ONE, 14(1):e0210426. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0210426