SLU-nyhet

Sök tjänst som industridoktorand och utveckla en hållbar plantproduktion

Publicerad: 08 januari 2019

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi söker en industridoktorand i samarbete med Svenska skogsplantor AB. Tjänsten är 5-årig med start under våren 2019.

Svensk skogsindustri är en av vår ekonomiskt viktigaste sektor och sysselsätter tiotusentals människor. Sveriges skogar växer mer än vad som avverkas vilket delvis är en konsekvens av att det årligen planteras nästan 350 miljoner plantor. 

Det övergripande målet för doktorandprojektet är att utveckla en mer hållbar plantproduktion. Du kommer att vara med och utveckla övervakning av skadegörare samt testa olika preparat och odlingsstrategier. Projektet ska öka kunskapen om patogena svampars spridnings- och infektionsbiologi, vilket är nödvändigt för att utveckla miljövänliga och hållbara strategier för att kunna kontrollera svampsjukdomar i skogsplantskolor. 

Du kommer huvudsakligen att arbeta med ovanstående projekt, men också vara delaktig i Svenska Skogsplantors odlingsverksamhet på plantskolorna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är motiverad och har en master i skogsvetenskap, biologi eller motsvarande. Demonstrerade färdigheter inom skog/växtpatologi, mikrobiologi, mykologi eller molekylär biologi samt kunskaper inom statistik är meriterande. Eftersom tjänsten innehåller arbete på flera olika skogsplantskolor är körkort (B) ett krav. Du måste behärska både muntlig och skriftlig engelska väl, och det är meriterande om du även behärskar svenska i tal och skrift. Personliga egenskaper som noggrannhet samt förmåga att arbeta självständigt värderas högt. Vidare är det viktigt att du är analytisk, bra på att skapa nya relationer och har en god kommunikationsförmåga.  

Omfattning; 100%. 

Placering och tillträde

Placering är huvudsakligen vid SLU i Uppsala. Det förekommer resor till Svenska Skogsplantors plantskolor i hela landet. Tillträde snarast.

Vill du veta mer?

Kontakta Åke Olson, SLU 018 - 67 18 76, ake.olson@slu.se eller Odlingschef Eva-Karin Brogren, Svenska Skogsplantor 0240 - 64 46 65 eller eva-karin.brogren@skogsplantor.se 

Facklig kontaktperson på Sveaskog är för Akademikerföreningen Sara Östh, telefon 010 – 544 97 11. Kontaktuppgifter till fackliga kontaktpersoner vid SLU finns här.

Välkommen med din ansökan senast den 2019-01-27.

Fakta:

SLU och Svenska Skogsplantor eftersträvar mångfald samt en jämn könsfördelning inom alla yrken i företagen. 

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju. Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala
www.slu.se

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog. Vi är Sveriges och Norra Europas ledande leverantör av skogsfröer, skogsplantor och skogsföryngringar. Våra kunder är stora delar av skogsnäringen i Sverige, och även i Finland och Norge. Vi kännetecknas av högt kundfokus, hög utvecklingstakt, god lönsamhet och hög effektivitet. Vår omsättning växer hela tiden och ligger för närvarande på runt 325 mkr, bland annat från odling och leverans av ca 130 miljoner skogsplantor. www.skogsplantor.se


Kontaktinformation

Åke Olson

ake.olson@slu.se

018-671876

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se