SLU-nyhet

Så mår fisk och skaldjur i svenska vatten – negativ utveckling för siklöjan i norr, uppåt för Vätternrödingen

Publicerad: 24 januari 2019

Statusen för hälleflundra och havskatt i Skagerrak och Kattegatt och för gös i norra Östersjön är så dålig att arterna inte bör fiskas. Utvecklingen är mer positiv för till exempel kummel i Nordsjön och för siken i Vänern och Vättern. Det visar SLU:s årliga översikt ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten”, som ger en samlad bild av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna.

Rapporten tas fram av institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Forskarna vid SLU ser bland annat en fortsatt negativ utveckling för bestånden av gädda längs med Östersjöns kuster och för siklöja i framförallt Bottenviken men även i Vänern. Även mängden lekmogen torsk i östra Östersjön och Kattegatt minskar, och statusen för hälleflundra och havskatt i Skagerrak och Kattegatt samt för gös i norra Östersjön är så dålig att arterna inte bör fiskas.

För andra bestånd är utvecklingen är mer positiv, till exempel för marulk, gråsej och kummel i Nordsjön, torsk i Nordsjön och Skagerrak samt rödspätta i södra Östersjön och Kattegatt. I Vänern och Vättern växer bestånden av sik. I Vättern växer även bestånden av röding, lake och siklöja.

För mer information om fler bestånd se HaV:s pressmeddelande om rapporten >>

Ladda ner rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 >>


Kontaktinformation

Johanna Mattila, avdelningschef/forskningsledare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
johanna.mattila@slu.se, 010-478 41 42

Henrik Flink, forskningsassistent 
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
henrik.flink@slu.se, 010-478 41 80