SLU-nyhet

Ulf Magnusson mottog A.W. Bergstens pris från KSLA

Publicerad: 30 januari 2019

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens A.W. Bergstens pris delas ut till person, som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt av sådan utmärkelse. 2019 års pris gick till Ulf Magnusson, SLU.

Priset utgörs av en penningsumma och en medalj i 18 k guld och det kan delas ut årligen ur Stiftelsen A.W. Bergstens donation, som tillkommit genom testamente 1922 av grosshandlaren Alexander Wilhelm Bergsten.

Ulf Magnusson är professor i husdjursreproduktion vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU. A.W. Bergstens pris är KSLA:s finaste utmärkelse och den delades ut vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2019. Ulf Magnusson prisades för sitt målmedvetna arbete med att lyfta fram veterinärmedicinens och djurhållningens betydelse för fattigdomsbekämpning och säker livsmedelsförsörjning i låginkomstländer.

I motiveringen står att Ulf Magnusson målmedvetet och framgångsrikt har arbetat med att lyfta fram djurhållningens och veterinärmedicinens betydelse för bekämpande av fattigdom och undernäring i låginkomstländer och för att motverka spridning av sjukdomar och läkemedelsresistenta mikroorganismer mellan djur och människa. Vid sidan av den egna framgångsrika forskningen inom husdjursreproduktion och globala smittskyddsfrågor har Ulf Magnusson haft ett flertal uppdrag vad gäller forsknings- och utvecklingssamarbeten mellan Sverige och låginkomstländer.

Ulf Magnusson ledde arbetet med att ta fram SLU:s strategi för global utveckling, som sedermera har blivit en förebild för den svenska universitetsvärlden. Han har skickligt introducerat svensk kompetens i samarbeten med internationella organisationer inom djurhälsoområdet, till exempel International Livestock Research Institute, och även i samarbetet med FAO kring den uppmärksammade frågan om antibiotikaresistens i djurhållningen.

Läs mer

http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/ksla-har-utsett-2019-ars-pris-och-beloningsmottagare/
http://www.ksla.se/aktivitet/hogtidssammankomst-comm-meeting-2019/

Mer om Ulf Magnusson

https://www.slu.se/cv/ulf-magnusson/

Foto: Ulf Magnusson tar emot A.W. Bergstens hand ur H.K.H. Kronprinsessan Victorias hand. ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien


Kontaktinformation