SLU-nyhet

Växande intresse för skogsfrågor både globalt och nationellt

Publicerad: 30 januari 2019

Skogens dag 2019 spände över skogsfrågor lokalt och globalt, från historia till framtid och lockade en bred skara skogsintresserade deltagare – närmare 200 personer. Ett stort intresse från riksdag och departement kunde noteras.

Nytt för i år var att Future Forests deltog som arrangör och ett av inslagen under dagen var en premiärvisning av filmen Skogen – räcker den?

”Vi hoppas att filmen kan vara både en mötespunkt och en utgångspunkt för hur skogen ska räcka till alla behov som råvara, ekosystemtjänster och rekreation. Vi vill bidra till en öppnare diskussion om vilka utmaningar vi kan lösa gemensamt”, säger Annika Nordin, programchef för Future Forests. 

Filmen följdes upp med en paneldebatt med riksdagspolitiker. Deltog gjorde Kristina Yngwe, Centerpartiet, Rebecka Le Moine, Miljöpartiet, Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, Isak From, Socialdemokraterna och Maria Malmer Stenergard, Moderaterna. Debatten leddes skickligt av Sverker Olofsson, som gav sig den på att få svar på frågan om huruvida politikerna har en roll i vad skogen ska räcka till och hur det ska gå till.

Peptalk om fossilfrihet

Ett uppskattat inslag var Svante Axelssons peptalk för ett fossilfritt Sverige.

”Vi ska göra Donald Trump avundsjuk! Vi ska bli fossilfria med gott humör!”, sa Svante Axelsson.

Ambitionen är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Men enligt Svante Axelsson är problemet idag att vi har växtvärk i omställningen. Det är brist på batterier och biodrivmedel – inte på lust, engagemang eller riktning. Svante Axelsson vittnade om en enorm drivkraft i industriföretagen för att ställa om till fossilfritt och kallade dem för ”den nya miljörörelsen”. Idag har nio branscher tagit fram färdplaner och ytterligare 10 till är på gång.

”Omöjligt att inte entusiasmeras av @svanteaxelsson när han beskriver utvecklingen mot ett fossilfritt Sverige. Både värderingsförändringar och teknisk utveckling går fortare än politikerna trott”, konstaterade Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist på twitter.

Lika medryckande var historikern och författaren Gunnar Wetterberg som gjorde en rafflande exposé genom historien som visade att utvecklingen kring äganderätten och statens roll i skogen inte direkt har följt ett spikrakt spår.

Internationellt fokus på boreal skog

I ljuset av klimatförändringarna har den boreala skogen fått förstärkt internationell uppmärksamhet. Under dagen presenterade Peter Blombäck från Skogsstyrelsen Haparandadeklartionen från i somras som är en överenskommelse inom ramen för FN-organet FAO mellan de sex boreala länderna om utökat samarbete om skogen. I detta samarbete ingår även att utveckla IBFRA Insights som ett input från vetenskap till policy. IBFRA är en organisation för samarbete mellan den boreala ländernas skogsforskningsorgan och dess nye President, Florian Kraxner från forskningsinstitutet IIASA, talade om de många utmaningar det boreala skogsbruket står inför. Den första IBFRA Insight finansieras inom ramen för Sveriges Nationella Skogsprogram och leds av Professor Peter Högberg vid SLU.

En viktig förutsättning för policyutvecklingen för den boreala skogen är att marknaden medverkar genom både producenter och konsumenter av skogsprodukter. Här spelar certifieringen av skogsbruket en mycket viktig roll påpekade Hans Djurberg, SCA, som är nytillträdd styrelseordförande för FSC International. FSC International avser att öka fokus på boreala skogsfrågor och kommer under året att diskutera hållbara vägar för intensifierat skogsbruk. Annie Sandgren vid IKEA Wood Supply and Forestry gav ett intressant perspektiv på konsumenterna. IKEA:s kunder tycker om trä och de tycker om skog, konstaterade Annie Sandgren och från och med 2020 kommer IKEA bara att köpa FSC-märkt virke.

 

 

Paneldebatt på temat "Vem ser till att skogen räcker?"under Skogens dag på Grand. Från vänster: Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Rebecka le Moine (MP), riksdagsledamot och Isak From (S), riksdagsledamot.
Paneldebatt på temat "Vem ska se till att skogen räcker?. Från vänster: Isak From (S), riksdagsledamot, Kjell-Arne Ottosson (KD), riksdagsledamot och Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot.
Historikern och författaren Gunnar Wetterberg höll en uppskattad föreläsning med titeln "Staten och skogen – Från Gustav Vasa till 1993 års skogsvårdslag"
Annie Sandgren från IKEA Wood Supply and forestry talade också under Skogens dag. På bilden syns också Hans Djurberg, SCA, som är ordförande i FSC International, Florian Kraxner, IIASA, som är ordförande i IBFRA och Peter Blombäck från Skogsstyrelsen.

Kontaktinformation