SLU-nyhet

”Vi kan minska hungern i världen”

Publicerad: 16 oktober 2019

Efter att ha minskat i flera decennier, ökar åter hungern i världen. I dag, på den internationella Världshungerdagen, vill svenska forskare uppmana till samarbete och visa på lösningar för att minska hungern och bidra till hållbara matsystem.

Detta sker i en debattartikel i tidskriften Aktuell Hållbarhet. Bland undertecknarna finns SLU-forskarna Sara Gräslund och Ingrid Öborn.

Artikelförfattarna uppmanat politiker, myndigheter och organisationer att bland annat:

  • Öka kunskapsutvecklingen av hållbara matsystem för näringsrik mat.
  • Utveckla värdekedjor, och skapa efterfrågan, av en större mångfald av grödor och näringsrik mat, och som produceras med ett rättighetsperspektiv.
  • Påverka att styrmedel som jordbrukssubventioner riktas mot en diversifiering av grödor för att minska hunger, öka nutrition och bidra till ett hållbart lantbruk.
  • Öka förståelsen för, och kunskapen om, att jämställdhet är centralt i arbetet mot fattigdom och hunger.
  • Prioritera lantbruket i utvecklingssamarbetet, och hållbara produktionsmetoder som gynnar både klimatet, biologisk mångfald, och näringsrik kost.

https://www.aktuellhallbarhet.se/vi-kan-minska-hungern-i-varlden-det-finns-losningar/