SLU-nyhet

Använd hela växten- nya processade produkter från kålväxter

Publicerad: 22 oktober 2019

Ett sätt att öka konsumtionen av grönsaker kan vara att använda hela kålväxten som ingrediens i andra livsmedel. Denna studie beskriver möjligheten att framställa nya torkade produkter från sidoströmmar, dvs stam, blad och buketter från olika kålväxter, såsom broccoli, grönkål och vitkål.

Inom ramen för projektet utvärderades produktegenskaperna i de framtagna torkade produkterna. Dessa produkter visade generellt på väl bevarade näringsämnen och bioaktiva ämnen under de olika processtegen.

Omvandling av kålväxtens olika delar till nya torkade produkter kan leda till ekonomiska fördelar för odlarna, hälsofördelar genom ökad konsumtion av vegetabilier samt miljö- och klimatfördelar genom bättre resursutnyttjande.


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75