SLU-nyhet

HästSverige lanserar webbkurs: Bli bäst på häst

Publicerad: 29 oktober 2019

Sedan starten 2011 har kunskapssajten HästSverige varit en rik källa för kunskaper om häst. I dag innehåller HästSverige över 800 webbsidor fyllda med aktuell och viktig kunskap om bland annat skötsel, utfodring, skador och sjukdomar, allt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Nu är det dags att ta nästa steg och lansera webbkursen Bli bäst på häst, med fokus på hästens välfärd.

Kursen är till för alla hästintresserade men passar extra bra för den som har egen häst eller är medryttare. Även de som rider på ridskola, går på naturbruksgymnasium med inriktning häst eller har barn med hästintresse kan ha stor nytta av kursen.

Den helt kostnadsfria webbkursen Bli bäst på häst innehåller sex avsnitt som tar avstamp i olika hästmiljöer. I kursavsnitten får besökaren ta del av fakta och delta i kunskapstester om hur hästar bäst kan hållas, utfodras, hanteras och tränas samt hur man kan förebygga skador och sjukdomar.

Att ha djur innebär ett livslångt lärande. Vi vill därför kittla hästägarnas nyfikenhet att lära något nytt. Vi tror att alla som har en häst vill göra sitt bästa, säger Carin Wrange, redaktör för HästSverige.

Alla kursavsnitt i Bli bäst på häst kan göras med smartphone, läsplatta eller dator. Genom att läsa texterna och svara på frågorna lär sig besökaren mer om vad som är viktigt för att ge hästen en god välfärd.

Webbkursen ligger placerad på www.hästsverige.se och har utvecklats av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) med finansiering från forskningsrådet Formas och KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien).

Vi är glada att kunna erbjuda landets alla hästägare denna kurs som på ett enkelt och begripligt sätt presenterar vad som är viktigast för att ge hästar en bra välfärd, säger Göran Dalin, SLU, som är ansvarig utgivare av HästSverige.

På startsidan till Bli bäst på häst, finns även nio quizzar där besökaren kan göra ytterligare tester på sina kunskaper om foder och utfodring, smittskydd, dopning med mera.

Bakom kunskapssajten HästSverige står SLU, HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse), SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), SHF (Stiftelsen Hästforskning), Svenska Djurskyddsföreningen och Agria djurförsäkring.

För mer information:

Carin Wrange, redaktör HästSverige
070-2478422  carin.wrange@slu.se

Göran Dalin, ansvarig utgivare av HästSverige
070-5471084  goran.dalin@slu.se


Kontaktinformation