SLU-nyhet

Det förflutna är nyckeln till framtiden – kiselalger och mångfalden i havet

Publicerad: 08 oktober 2019

Anushree Sanyal från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU har tilldelats 5,1 miljoner kronor från Baltic Sea Foundation för forskning om kiselalger. Målet är att med hjälp av vilande kiselalgssporer ta reda på hur människor historiskt sätt påverkat den marina mångfalden.

Kiselalger bildar vilande sporer i slutet av en algblomning nä tillgången på näringsämnen är låg. De vilande sporerna som hamnar i havets sediment har ekologisk betydelse eftersom de kan vakna upp när miljöförhållanden blir lämpliga igen. Därigenom är de en källa till genetiskt material för studier kring evolutionen av mikroskopiska organismer.

Effekten av faktorer som koncentration av näringsämnen, klimat, oceanografiska förhållanden och människors inverkan på olika arter kan undersökas genom att återuppliva vilande sporer från kiselalger.

Kiselalgernas långsiktiga effekter på den marina mångfalden

De kortsiktiga ekologiska effekterna av människor och klimat på den biologiska mångfalden i havet har undersökts tidigare. Däremot vet vi inte lika mycket om de långsiktiga effekterna och därför ska det undersökas i Anushree Sanyals nya projektet. 

– Hur kan vi förutsäga människors inverkan på den marina biologiska mångfalden under lång tid? Ett lovande sätt är att titta tillbaka och studera hur tidigare människor har påverkat marin biologisk mångfald negativt tidigare i historien. Vår centrala idé är att det förflutna är nyckeln till framtiden, säger Anushree.

– Vi hoppas att det här projektet kommer att generera nya insikter i frågan. Genom att ta fram modeller tror vi att det kommer vara möjligt att förutsäga hur fytoplankton kommer reagera på miljöförändringar från både naturliga och mänskliga stressfaktorer, inklusive klimatförändringar över längre tidsskalor, avslutar Anushree.

Vilande sporer från kiselalger. Foton: Elinor Andren.
Fakta:

Målen i projektet är att:

  • Förstå skillnaderna i genetisk variation hos återupplivade populationer av kiselalger mellan nya och antika sedimentet
  • Undersöka vilka genuttryck som tyder på stress och evolutionär förändring i nyare och antika populationer.
  • Utvärdera förändringar i populationer som svar på olika miljöförhållanden.
  • Förklara kopplingarna mellan genetik och utseende hos kiselalger.

Kontaktinformation

Anushree Sanyal

Postdoktor vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

anushree.sanyal@slu.se, 018-671819

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se