SLU-nyhet

Forskare varnar: extremväder och naturkatastrofer är också hot mot pollinatörer

Publicerad: 24 oktober 2019

Att pollinatörer hotas av kemiska bekämpningsmedel och brist på lämpliga livsmiljöer har uppmärksammats, men vi måste också tänka på de hot som extremväder och naturkatastrofer kan utgöra – inte minst för att sådana fenomen väntas bli vanligare i vårt framtida klimat. Det menar två forskare som har gått igenom den litteratur som finns inom området. Generellt tycks sådana störningar i naturen vara negativa för pollinatörer, men det finns undantag.

Häromdagen publicerades den första vetenskapliga sammanställningen av de hot som extremväder och naturkatastrofer kan utgöra för pollinatörer och pollinering. Charlie Nicolson från University of Vermont/UC Davis och Paul Egan från SLU har granskat 117 vetenskapliga studier i ämnet och redovisar sina slutsatser i tidskriften Global Change Biology.

– Idag finns en växande medvetenhet om att pollinatörer hotas av oförsiktig användning av bekämpningsmedel och av krympande arealer med lämpliga livsmiljöer. Hur de påverkas av kraftiga naturliga störningar – som förväntas bli vanligare i ett förändrat klimat – har vi däremot vetat betydligt mindre om, säger Charlie Nicolson.

– Vår artikel ska ses som ett upprop till forskare och beslutsfattare. Vi behöver mer forskning om hur pollinatörer påverkas av naturliga störningar och bättre beslutsunderlag till naturvård och katastrofberedskap. Vi behöver veta vad som krävs för att värna mångfalden av pollinatörer, för att säkra pollineringen av både vilda och odlade växter, och därmed människors livsmedelsförsörjning, säger Paul Egan, som är forskare vid SLU:s institution för växtskyddsbiologi i Alnarp.

Extrema värmeböljor, utdragen torka, skogsbränder, översvämningar, orkaner, vulkanutbrott och tsunamier är exempel på naturliga störningar som kan ha stor omedelbar inverkan på människors tillvaro. Dessutom kan de påverka oss indirekt, genom drastiska effekter på ekosystemen och de tjänster dessa levererar, såsom pollinering.

Ett tydligt mönster som forskarna såg vid granskningen av de 117 studierna var att översvämningar, torka och extrem värme i huvudsak har negativ inverkan på pollinatörer och pollinering. När det gäller orkaner, men särskilt bränder, var resultaten mer blandade; en noggrannare analys visade att det framför allt var bin som kunde gynnas, och det gällde såväl individ- som artrikedom.

Huvudförfattaren, Charlie Nicolson, berättar att han under granskningen av litteraturen mötte en mängd berättelser om naturens förödande krafter, men också om jakten på en del ganska udda faror, bland annat hur pollinatörer påverkas av solstormar, eller jordens elektromagnetism.

Många väderrelaterade hot, såsom översvämningar och stormar, förväntas bli vanligare och mer kraftfulla i takt med klimatförändringarna, vilket oroar forskarna.

– Vi ser att den här typen av pollineringsforskning är starkt fokuserad på ekonomiskt utvecklade regioner. Samtidigt är det småbrukare och utvecklingsländer som kommer att drabbas hårdast, inte minst för att de ofta är mer beroende av grödor som kräver pollinatörer, säger Paul Egan.

Nicolson och Egan lyfter fram ett antal forskningsområden som de tycker bör prioriteras i framtiden. Ett råd är att fler "chockhändelser" bör införlivas i klimatforskningen Det behövs också studier som på ett bättre sätt beskriver hur pollinatörers, grödors och människors exponering för extrema naturfenomen är sammanlänkade.

Mer information

Paul Egan, forskare
Institutionen för växtskyddsbiologi
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
paul.egan@slu.se, 040-41 51 62
https://www.slu.se/en/ew-cv/paul-egan/

Charlie C. Nicholson, postdoktor
ccnicholson@ucdavis.edu
https://williamslab.ucdavis.edu

Interaktiv karta (html-fil; visas i nytt fönster)

En interaktiv global karta över alla studier kan ses här.

Artikeln

Charlie C. Nicholson & Paul A. Egan (2019). Natural hazard threats to pollinators and pollination. Global Change Biology, DOI: 10.1111/gcb.14840.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.14840

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Småbrukare i Nepal som säljer jordgubbar, en gröda som är starkt beroende av pollinatörer – en inkomstkälla som kan bli mer osäker i ett varmare klimat med ökade risker för extrema väderhändelser. Foto: Paul Egan