SLU-nyhet

Spårväg - den hållbaraste utvecklingen av Uppsala?

Publicerad: 21 oktober 2019

Dagens låsning vid spåravtal är inte den hållbaraste utvecklingen av Uppsala. Om det skriver Anna Lundhagen vid institutionen för ekologi, Bo Aspman vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, Daniel Bergquist vid institutionen för stad och land, Eva Sundberg vid institutionen för växtbiologi, Göran Bergkvist vid institutionen för växtproduktionsekologi och Ingmar Messing vid institutionen för mark och miljö på SLU i UNT debatt.

Debatten om utvecklingen av södra staden i Uppsala, och vad som är hållbar markanvändning och infrastruktur, är intensiv.

– Ett genomgående tema är att det behövs ett omtag i översiktsplanerna och att alternativen till spårväg inte är färdigutredda. Vi är för en utveckling av södra staden men önskar en inbromsning i takten och storleken på exploateringen för att säkra långsiktiga behov, skriver författarna i UNT debatt.

Läs hela artikeln i UNT debatt här.