SLU-nyhet

Promotionshögtiden 2019

Publicerad: 07 oktober 2019

Lördag den 5 oktober var det åter dags för promotion vid SLU, då diplom, ringar, lagerkransar och hattar delades ut till en jubeldoktor, sju hedersdoktorer och 38 färska doktorer vid SLU:s fyra fakulteter. Dessutom uppmärksammades mottagare av årets förtjänstmedaljer och pedagogiska pris.

Promotionen är SLU:s största årliga fest. Högtiden var – såsom förväntat – högtidlig med processioner, pampig musik och högtidsdräkter.

Rektor Maria Knutson Wedel inledde sitt välkomsttal med att slå fast att SLU är ett ungt universitet med en lång historia, och dessutom ett stolt universitet som hävdar sig väl i internationella rankningar. Hon beskrev också SLU som ett relevant och levande universitet, där forskare och studenter gemensamt skapar det vi är idag och bidrar till att ny kunskap kommer till nytta i samhället.

I årets högtidstal, med rubriken Vad betyder vårt inträdande i antropocen för SLU:s nya doktorer?, knöt professor Tomas Roslin an till senare års larmrapporter i media om hotande insektsdöd. Han beskrev förändringarna i insektsvärlden som oerhört snabba, men också oerhört illa kända, och konstaterade att vi inte kan bedriva en rationell hushållning med naturresurser som vi inte kan räkna, och som minskar i en takt vi inte kan uppskatta. "Att klargöra dessa förändringar – med arter, individer och ekosystemfunktioner som valutor – är en central uppgift för nya doktorer vid SLU".

Jubeldoktorer, hedersdoktorer och nya doktorer efter avlagda prov promoverades fakultetsvis. Därefter uppmärksammades mottagarna av olika priser och utmärkelser.

SLU delade i år ut två individuella pedagogiska pris, till universitetslektor Staffan Stenhag vid Skogsmästarskolan och forskare Katja Nilsson vid institutionen för husdjursgenetik, tillämpad genetik.

Innan processionen tågade ut från aulan uppmärksammades också mottagarna av SLU:s förtjänstmedaljer. Den efterföljande balen ägde rum på Uppsala slott.

Ett fylligare reportage med fler bilder kommer i nästa nummer av Resurs.

Mer information

Hedersdoktorer 2019 (webbsida som presenterar hedersdoktorerna)

Promotion 2019 – en presentation, pdf

SLU:s rektor Maria Knutson Wedels hälsningsanförande. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Årets enda jubeldoktor Kerstin Olsson, VH-fakulteten. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Årets två individuella pedagogiska pris gick till Katja Nilsson respektive Staffan Stenhag. Staffan kunde dessvärre inte delta vid promotionen och ta emot sitt pris. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Förtjänstmedaljörerna Charles Melnyk, Eva Jeppson Eldrot och Göran Ågren. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Ystra nypromoverade doktorer tågar ut från universitetsaulan. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.
Årets hedersdoktorer: Pamela Ronald, Irena Creed, Jason Shogren, Natasha Raikhel, Kerstin Lindblad-Toh, Helena Bjarnegård och Thomas Randolph. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.
Den efterföljande banketten hölls som vanligt i Rikssalen vid Uppsala slott. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Kontaktinformation

Jenny Sälgeback, akademiintendent
Ledningskansliet, SLU
jenny.salgeback@slu.se, 018 67 10 74,  070-676 65 96