SLU-nyhet

Rådjur på ovanlig långvandring

Publicerad: 29 oktober 2019
Rådjur på ett fält. Foto.

Runt 60 mil har ett rådjur som öronmärktes av SLU-forskare i Västerbotten 2018 och nyligen rapporterades skjuten av en jägare i Norge vandrat. En långvandring som forskarna inte ser ofta.

I mer än fyra decennier har forskare vid SLU studerat rådjurs rörelsemönster och funnit att de, precis som älgar, ofta vandrar mellan sommar- och vinterområden i norra Sverige, men oftast inte går så långa sträckor. Under rådjursboomen på 1990-talet vandrade dock några rådjur märkta i Västerbotten upp till 25 mil – och nu har ytterligare två rådjur gett sig iväg tvärs över hela Skandinavien.

Runt 60 mil uppskattar Fredrik Stenbacka, forskningsingenjör vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö, att en av rådjursbockarna rört sig. Ungbocken startade sin vandring i Nordmaling, söder om Umeå och rapporterades nyligen skjuten i Fjellset, söder om Namsos i Norge. En sträcka på cirka 41 mil fågelvägen, men då djuren inte går rakt så blir den faktiska sträckan betydligt längre, runt 60 mil.

Ungbocken märktes med ett öronmärke som kid i januari 2018. Rådjuret rapporterades nyligen skjuten av en jägare i Fjellset, Norge.

– Detta är riktigt häftigt, säger Fredrik Stenbacka. Varför denna vandring tvärs över Skandinavien? Dessutom med en massa bra ställen att slå sig ner på längs vägen som den bara passerar.

Vandrade 35 mil på en månad

En annan långvandrare, också en ungbock, utrustades med gps-halsband i april i år. Tack vare halsbandet kan Fredrik Stenbacka se att vandringen för detta rådjur startade exakt kl. 22.00 den 30 maj. Kortare uppehåll gjordes längs vägen, men ungbocken fortsatte hela tiden sin vandring, ända fram till den 1 juli då han stannade utanför Trångsviken i Jämtland. Där han sedan dess befunnit sig. Vandringen mäter över 28 mil fågelvägen, cirka 35 mils vandring.

Rådjur i norra Sverige uppför sig till stor del som älgar, de vandrar och har helt skilda sommar- och vinterområden. Bland rådjuren som SLU-forskarna utrustat med gps-halsband i Nordmalingstrakten, har vandringsvägar på upp till två mil fågelvägen, vilket motsvarar ungefär tre mils vandring observerats hittills.

– Ända tills de här två dök upp. Men dylika kommer nog inte tillbaka, de är utvandrare, säger Fredrik Stenbacka.

Långvandrare i god kondition

Långvandrande rådjur är inte nytt, det har tidigare dokumenterats av Petter Kjellander, professor i viltekologi vid institutionen för ekologi, och medarbetare vid vid Grimsö forskningsstation.

– Det är inte på grund av höga tätheter rådjur utvandrar, som man skulle kunna tro, utan det är snarare djur i områden med få artfränder som ger sig iväg från sin mammas område. De är så kallade "presaturation-spridare" som försöker hitta nya områden med få rådjur men mycket mat. För att klara en sådan lång vandring måste du vara i väldigt god kondition, säger Petter Kjellander.

Rådjurskid som märktes i Åskilje och Gunnarn på 1990-talet utvandrade samtliga under sitt andra levnadsår. De gick långa sträckor, upp till 250 km och återvände aldrig till sin födelseplats. De som utvandrar ger sig alltid iväg ensamma och när de nått ett nytt område som de är nöjda med, stannar de för livet.

– De kan också göra kortare vandringar mellan sommar- och vinterområden, men inga fler långa vandringar, säger Petter Kjellander.

Fakta:

Bakgrund

Sedan 1973 har forskare vid SLU studerat mer än 2 000 rådjur och deras rörelsemönster med hjälp av sändare, gps-halsband och öronmärken. Rådjur i norra Sverige vandrar ofta mellan sommar- och vinterområden, precis som älgar, men går oftast inte så långa sträckor. I södra Europa och Norge vandrar de framför allt mellan sommarområden på hög höjd och vinterområden utan snö i dalgångarna. Sådana årstidsvandringar kan sträcka sig upp till tre–fyra mil och förekommer även i Sverige.

Vandringar mellan olika områden handlar om att finna en bra livsmiljö och tillgång till foder. Vid höga tätheter som ofta är fallet i södra Sverige så rör sig djuren endast inom en eller några kilometers radie, detta har forskarna sett exempelvis bland rådjur märkta i Uppland, Sörmland, Västmanland, Västergötland och på Öland. De har sitt lilla hemområde och där håller de sig.

Rådjuret är under ungdomen bra på att sprida sig och hitta nya områden och utvandringssträckorna tycks bli längre ju längre norrut man kommer i landet.

Kolla själv hur rådjuren rör sig

Här kan du följa de hjortar och rådjur som vi har utrustat med gps-halsband.

Några tips innan du besöker sidan med kartan:

  • Du måste besöka sidan från en dator, den fungerar inte från en smartphone.
  • Använd Internet Explorer som webbläsare.
  • Du måste ha pop-up-fönster tillåtna i din webbläsare.
  • Funkar inte sidan så testa att förminska fönstret i din webbläsare.
  • Välj vilket djur du vill följa i rullmenyn upptill.
Läs senaste rapporten

Här kan du läsa senaste årsrapporten från studieområdet med rådjur och älg i Nordmaling.


Kontaktinformation

Fredrik Stenbacka, forskningsingenjör
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
fredrik.stenbacka@slu.se, 090-786 81 92, 073-812 08 16

Petter Kjellander, professor viltekologi
Institutionen för ekologi, SLU
petter.kjellander@slu.se 0581-697337