SLU-nyhet

SLU med i satsning på europeisk infrastruktur för ekosystemforskning

Publicerad: 01 oktober 2019
Ulf Grandin inventerar vegetation. Foto: Tommy Pettersson

EU-kommissionen beviljade nyligen det europeiska fältforskningsnätverket LTER Europe (Long Term Ecosystem Research) två stora utvecklingsprojekt. SLU kommer att medverka med forskare och fältstationer i projekten.

Syftet med de beviljade projekten är att utveckla dagens fältforskningsnätverk till en permanent europeisk infrastruktur (eLTER RI) för långsiktig ekosystemforskning. Allt som allt handlar det om 14 miljoner Euro under fem år.

– Nätverket är nödvändigt för att vi, i takt med accelererande globala miljöproblem, ska kunna möta behoven av kunskap kring dagens och framtidens stora miljöutmaningar. Den nuvarande organisationen av ekosystemforskning i Europa är splittrad på olika forskargrupper och olika mätmetoder. Målet med nätverket är att harmonisera metoder och öka samarbetet över ämnesgränser, säger Ulf Grandin, som är koordinator för det svenska LTER-nätverket.

I Sverige samarbetar LTER med nätverket SITES, som är baserat på Vetenskapsrådets satsning på infrastruktur i ett urval av svenska fältstationer, och som alla ingår i LTER-nätverket. SLU är huvudman för båda nätverken och driver 12 av de 21 fältforskningsstationer som ingår i LTER Sweden.

– SLU kommer att medverka med forskare och fältstationer i de båda beviljade utvecklingsprojekten, säger Ulf Grandin.

I dagsläget kommer cirka 250 utvalda forskningsstationer i 24 europeiska länder att ingå i eLTER RI.

De utvalda forskningsstationerna täcker in alla biogeografiska zoner i Europa. Vid dessa ingår, förutom forskning och långsiktiga mätningar av miljö och biodiversitet, även socioekologi (samspelet mellan människa och natur) och forskning om den så kallade kritiska zonen, det vill säga det ytterst tunna skikt av jordklotet och atmosfären där allt liv på jorden finns.

Hela infrastrukturen kommer att ledas från ett nyinrättat samordningskontor vid UFZ i Leipzig.

Fakta:

Kort om vad projekten ska leverera

eLTER PPP (Prepatory Phase Project): Projektet ska stå för den strategiska och tekniska utvecklingen av infrastrukturen. Här ingår till exempel databaser för tillgång till insamlade data. Projektet kommer även att ta itu med nödvändiga juridiska, finansiella och tekniska frågor. eLTER PPP leds av det tyska Helmholtz-centret för miljöforskning (UFZ).

eLTER PLUS: Projektet ska stärka och utveckla den vetenskapliga delen av infrastrukturen. Här ingår bland annat att testa och utveckla nuvarande mätmetoder för att på bästa möjliga sätt studera ekosystemens hälsa och utvärdera effekter av miljöstörningar, klimatförändring och hot mot de livsviktiga ekosystemtjänsterna. eLTER PLUS kommer att ledas av Helsingfors universitet.


Kontaktinformation

Ulf Grandin (koordinator), 018-673104

Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se