SLU-nyhet

Sveriges ambassadör i Brasilien tog emot värdskapet för IUFRO 2024

Publicerad: 07 oktober 2019

Nu har Sverige officiellt tagit över värdskapet för IUFRO:s (International Union of Forest Research Organizations) nästa världskongress 2024 i Stockholm.

Enligt slutdeklarationen från IUFRO:s världskongress i Curitiba, Brasilien, är avskogning och klimatförändringar två av de största utmaningarna som världen står inför.

Johanna Brismar Skoog, Sveriges ambassadör i Brasilien, representerade den svenska regeringen under det officiella övertagandet av värdskapet:

– Regeringarna i de nordiska och baltiska staterna betonar vikten av att förvalta naturresurserna i linje med de globala målen (Agenda 2030) och Parisavtalet.

– Det är en stor ära för Sverige och Stockholm stad att stå värd för IUFRO:s världskongress 2024 och det är på tiden – Sverige var senast värd 1929!

– Jag är glad att välkomna er alla till Sverige och uttrycka regeringens starka stöd för IUFROs världskongress 2024.

IUFRO är en av världens äldsta internationella forskningssammanslutningar och etablerades redan 1892. Idag omfattar IUFRO över 20 000 forskare och 700 medlemsorganisationer från mer än 120 länder. IUFRO:s världskongress arrangeras vart femte år.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är värdorganisation för kongressen 2024 i Stockholm. I förberedelsearbetet samarbetar Sverige nära med Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge.

SLU, Skogsstyrelsen, Samnordisk skogsforskning (SNS), Komatsu Forest, Stora Enso och partnerländerna fanns på plats i paviljongen för Stockholm 2024 under kongressen i Curitiba den 29 september till 5 oktober i år.

Mer information

Kontaktpersoner

Jonas Rönnberg
Ordförande för SLU:s styrgrupp för IUFRO 2024
jonas.ronnberg@slu.se, +46 70 672 76 43

Fredrik Ingemarson
Chef för sekretariatet för IUFRO 2024
fredrik.ingemarson@slu.se, +46 72 208 99 01

Länkar

https://iufro2019.com

https://iufro2024.com

Foton från Curitiba

Jonas Rönnberg, ordförande i SLU:s styrgrupp för IUFRO 2024 och IUFRO:s president Mike Wingfield. Foto: Morne Booij-Liewes

Dr. Daniel A Ofori (AFF), Dr. Fredrik Ingemarson (chef för sekretariatet 2024), Sveriges ambassadör Johanna Brismar Skoog samt IFSA:s president Amos. Foto: Mimmi Blom

IUFRO:s styrelse samt forskare och studenter vid deklarationen för Curitiba 2019. Foto: Karin Hornay

Raphael Lima vid Komatsu-simulator. Foto: Morne Booij-Liewes

Skål för värdskapet 2024 i paviljongen. Foto: Mimmi Blomquist