SLU-nyhet

FRAS hos Boxholms skogar AB

Publicerad: 18 november 2019

FRAS doktoranderna, Mikolaj Lula, Magnus Persson, Grace Jones och Delphine Lariviere har varit på besökt hos Boxholms skogar AB, som är en av finansiärerna inom FRAS projektet. FRAS-Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som finansieras av skogsnäringen tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Linneuniversitetet och Skogforsk.

Boxholms Skogar AB, förvaltar c:a 36 600 ha mark certifierat enligt FSC® och PEFC, varav 34 200 ha är produktiv skogsmark.

Doktoranderna fick under förmiddagen en presentation av skogsinnehavet samt  förvaltningsstrategier, och även möjlighet att diskutera gallring, föryngringsteknik, och certifiering. Detta är högst relevant för Boxholms Skogar AB som bedriver ett långsiktigt och hållbart skogsbruk med särskild fokus på tall skötsel. Eftermiddagen spenderades i fält, med möjlighet för fortsatta diskussioner.

Intresserad av att läsa mer om Boxholms skogar AB 

FRAS hemsida


Kontaktinformation