SLU-nyhet

Kraftsamling kring Gestaltad livsmiljö

Publicerad: 13 november 2019

SLU Landskap, Arkitekturakademin och Boverket med riksarkitekt Helena Bjarnegård bjöd in till Dialogforum för Gestaltad livsmiljö den 5 november.

Eventet syftade till att kommunicera och diskutera forskningens roll i förverkligandet av den nya arkitekturpolitiken - samt att tillsammans arbeta fram nya kunskaper som behövs för implementering av Gestaltad livsmiljö.

Se sammanfattning av resultatet samt bilder från halvdagen (PDF)


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se