SLU-nyhet

Möte i Portugal om att använda ekosystemtjänster för att optimera växtskydd och produktion

Publicerad: 11 november 2019

EU-projektet EcoStack har haft sitt första årliga möte i oktober på Coimbras universitet i Portugal.

EcoStack är ett EU-projekt med en budget på 10 miljoner Euro som kommer löpa över fem år. Projektet påbörjades i slutet av 2018 och SLU är en av 24 partners. Målet med projektet är förbättra ekosystemtjänster för att optimera växtskydd och produktion.

– Ecostack är ett tvärvetenskapligt projekt som fokuserar på hur vi kan förvalta nyttiga organismer i jordbruket. Vi hoppas att fullt ut kunna utnyttja biologiska mångfald på olika nivåer och ta fram nya jordbruksmetoder, säger Hanna Friberg, en av forskarna i projektet.

Mellan den 15:e och 17:e oktober hade deltagarna i projektet sitt första årliga möte. Mötet arrangerades av Paolo Sousa och EcoStacks forskargrupp vid Coimbras universitet. Runt 60 forskare deltog i mötet. SLU representerades av Ingvar Sundh, Hanna Friberg, Velemir Ninkovic och Merlin Rensing. Hanna och Velemir bidrog med presentationer av pågående forskning i sina respektive delprojekt.

– Under mötet hade vi också en konsultation med avnämare som gav väldigt bra input, säger Ingvar Sundh.

Fakta:

I EcoStack-projektet kommer ett interaktivt forum med olika intressenter att inventera och utvärdera hållbara åtgärder för att uppnå ökad produktion. Åtgärder kommer att tas fram som gynnar nyttoorganismer i odlingssystemen och gagnar även kommande grödor i växtföljden. Dessutom kommer nya odlingssystem att utvecklas för att optimera ekosystemtjänster och nya växtskyddsmetoder tas fram, med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.


Kontaktinformation

hanna.friberg@slu.se, 018-671876

ingvar.sundh@slu.se,  018-673208

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se