SLU-nyhet

Stora samhällsekonomiska kostnader för viltbetesskador

Publicerad: 18 november 2019

Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en kostnadsberäkning av viltskador. Beräkningar av effekterna av viltskador är erkänt svåra på grund av den långa tid som passerar mellan då skadan uppstår till dess kostnaden blir tydlig. Typen av skada och vilka de indirekta konsekvenserna blir är också försvårande omständigheter.

För Skogsstyrelsens återrapportering till regeringen i rapport 2019/16 ”Skogsbrukets kostnader för viltskador” användes Heureka för att analysera kostnaderna av en minskad tillväxt på grund av viltbete. I rapporten konstateras: ”Tillväxten med dagens skadetryck i tallungskogen beräknades minska med ca 6,4 miljoner skogskubikmeter per år. Den minskade tillväxten innebär en samhällsekonomisk kostnad genom minskning av BNP för skogsbruket och skogsindustrin sammantaget på 7,2 miljarder kronor per år, vilket inkluderar förädlingsvärdet.”

Beräkningen av intäktsbortfall och kassaflöde på grund av viltskador utfördes av SHa:s Hampus Holmström, som i Heureka simulerade fyra scenarier. Det första var ett referensscenario med normalvärdet 2 procent färska viltskador. De övriga scenarierna räknade med färska viltbetesskador om 5, 10 och 20 procent. För Västerbotten, där nästan alla områden visade skador om mellan fem och tio procent, minskade kassaflödet minska med mellan 3,1 och 6,9 procent i jämförelse med 2 procents färska viltskador. 

Tabell 14. Relativa kostnader (i procent) avseende kassaflödet från skogsbruket i förhållande till ett referensskogsbruk med 2% årligt färska skador för 23 län vid tre olika skadegrader där de simulerade skadorna orsakats av viltbete.

Län

Prod. skogsmark (ha)

Tallståndorter*

5% skador

10% skador

20% skador

Norrbotten

4 020 641

78.3%

-3.6%

-8.2%

-28.5%

Västerbotten

3 424 999

66.2%

-3.1%

-6.9%

-27.0%

Dalarna

2 036 488

70.7%

-2.5%

-5.8%

-26.9%

Jönköping

749 183

37.5%

-0.7%

-1.8%

-21.2%

Kronoberg

627 813

22.6%

-0.5%

-1.7%

-20.0%

Summa/Medel:

10 859 124

55.1%

-2.1%

-4.9%

-24.7%

Blekinge

207 461

5.2%

-0.2%

-0.5%

-2.1%

Gotland

156 975

96.7%

-3.9%

-9.0%

-39.7%

Gävleborg

1 414 998

63.2%

-2.5%

-5.9%

-26.0%

Göteborg o. Bohus

198 407

33.3%

-1.3%

-3.1%

-13.7%

Halland

312 078

22.9%

-0.9%

-2.1%

-9.4%

Jämtland

2 498 588

48.7%

-1.9%

-4.5%

-20.0%

Kalmar

697 851

40.2%

-1.6%

-3.7%

-16.5%

Skåne

356 472

12.2%

-0.5%

-1.1%

-5.0%

Skaraborg

479 378

34.9%

-1.4%

-3.2%

-14.3%

Stockholm

300 713

50.9%

-2.0%

-4.7%

-20.9%

Södermanland

378 779

50.8%

-2.0%

-4.7%

-20.9%

Uppsala

497 748

51.2%

-2.0%

-4.8%

-21.0%

Värmland

1 243 194

37.8%

-1.5%

-3.5%

-15.5%

Västernorrland

1 695 310

53.6%

-2.1%

-5.0%

-22.0%

Västmanland

287 367

42.9%

-1.7%

-4.0%

-17.6%

Älvsborg

772 557

28.5%

-1.1%

-2.6%

-11.7%

Örebro

619 183

42.0%

-1.7%

-3.9%

-17.3%

Östergötland

602 158

41.9%

-1.7%

-3.9%

-17.2%

Summa/Medel:

12 719 217

42.1%

-1.7%

-3.9%

-17.3%

Total Summa/Medel:

23 578 341

44.9%

 

 

 

*) Andel av resp. läns produktiva skogsmarksareal där bonitetsvisande trädslag är tall.

Konferens: Älgar, skog och betesskador i norra Sverige

Den 17 december (2019) hålls en konferens i Umeå: Älgar, skog och betesskador i norra Sverige, på Elite Hotell Mimer, Umeå. Eventet pågår mellan kl 10:00–16:00 och arrangeras av Skogsprogrammet i Västerbottens län, med stöd av Skogsprogrammen i Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, anmälan senast 29 november


Kontaktinformation

Hampus Holmström, Analytiker/Projektledare beslutsstöd
Institution för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
hampus.holmstrom@slu.se, 090-786 83 74, 072-741 45 84

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se